.

Konkurs literacko - językowy
 MŁODZI XXI WIEKU – JACY JESTEŚMY

 


W dniu 01.04.2017 w Pałacu Młodzieży miał miejsce finał literackiego konkursu ,,Młodzi XXI wieku - jacy jesteśmy”. Konkurs święcił mały jubileusz, ponieważ tegoroczna edycja odbywała się po raz piętnasty. Konkurs polegał na tym, że trzeba było napisać pracę
w języku niemieckim na temat:

,,Nicht alles, was zählt, kann gezählt werden, und nicht alles, was gezählt werden kann, zählt”.      Nimm Stellung zu den Worten von Albert Einstein. Was zählt in deinem Leben? Was ist für dich wichtig?Äuβere, begründe und belege mit Beispielen deine eigene Meinung.

W tłumaczeniu na język polski znaczy to:: ,,Nie wszystko co się liczy, może być policzone i nie wszystko co może być policzone, liczy się”. Ustosunkuj się do słów Alberta Einsteina. Co liczy się w twoim życiu? Co jest dla ciebie ważne? Wyraź swoje zdanie i udowodnij je przykładami.

Temat był bardzo ambitny. Zmagało się z nim 34 uczniów z wielu szkół bydgoskich m.in. LO nr 6, LO nr 2, LO nr 7, LO Towarzystwa Salezjańskiego, I Katolickego LO, Technikum Ekonomicznego, Technikum Kolejowego, ale także Zespołu Szkół Samochodowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4 AT Karolina Nawrocka, która uczestniczyła w tym konkursie po raz drugi oraz Filip Ziemer. Opiekę sprawowała i pomagała w przygotowaniach Danuta Rohde – nauczyciel języka niemieckiego w ZSS. Poziom był naprawdę bardzo wysoki i choć nasi uczniowie nie zdobyli żadnego miejsca, to mieli tę satysfakcję, że stanęli w szranki z najlepszymi. Nie jest przecież łatwo wypowiedzieć się na tak trudny temat i to w języku niemieckim.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Głównym organizatorem był Pałac Młodzieży reprezentowany przez panią Dorotę Jankowską, która od 15 lat organizuje ten konkurs. Pani Dorota Jankowska na początku przywitała wszystkich zebranych, przedstawiła jury oraz zasady oceniania prac.

Kolejnym punktem programu był wykład na temat wartości, poprowadzony przez przedstawiciela Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawł II w Krakowie O. dr Marka Urbana.

Po ciekawym wykładzie ogłoszono wyniki konkursu, a uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy uczestnictwa i podziękowania.

Bardzo dziękujemy Karolinie i Filipowi, że poświęcili swój czas na to, by spróbować zmierzyć się z tym trudnym zadaniem. Życzymy im dalszych sukcesów i powodzenia w ich dalszej karierze. Viel Spaβ !

***********************************************************************************************

Przygotowanie młodzieży naszej szkoły do konkursu, zdjęcia i komentarz
 mgr Danuta Rohde - nauczyciel języka niemieckiego.
 

***********************************************************************************************

1

Opracowanie: IK

początek strony