gora

Young Journalists
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

 


 

 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
ogłasza

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
'Young Journalists'

dla młodzieży gimnazjalnej.

 

REGULAMIN

 I Międzyszkolnego Konkursu 'Young Journalists'

I. Cele i założenia konkursu:

            Głównym celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności dziennikarskich wśród młodzieży gimnazjum, takich jak: pisanie artykułu, listu do redakcji oraz tworzenia strony tytułowej w szkolnej gazetce. Konkurs ma również na celu popularyzację i poszerzenie wiedzy wśród uczniów z zakresu nauki i techniki, a w szczególności nowoczesnych rozwiązań,  wynalazków, nowinek technicznych. Dodatkowo celem konkursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy tworzeniu szkolnej gazetki.

            Zadaniem uczestników konkursu jest wcielenie się w rolę dziennikarzy gazetki o tytule 'Young Journalists' i wykonanie pracy w jednej
z trzech kategorii:

1. Pisanie listu do redakcji szkolnej gazetki

2. Pisanie artykułu do szkolnej gazetki

3. Stworzenie strony tytułowej do szkolnej gazetki

            Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to 'Hybrid cars in the city?'

Praca konkursowa nie może przekroczyć jednej strony formatu A4. Praca powinna być zapisana w formacie PDF lub DOC oraz podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.

II.    Organizator konkursu:

            Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

            Al. Powstańców Wielkopolskich 63  85-090  Bydgoszcz

            Komisja Konkursowa - Nauczyciele języka angielskiego: Magdalena Durczak-Ciempa, Magdalena Grabowska, Agnieszka Matysiak, Iwona Krause 

III.    Przebieg konkursu:

            Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie wykonują prace indywidualnie, a ich opiekunowie-koordynatorzy konkursu wysyłają je wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia szkoły (Załącznik 1) na adres mailowy organizatora: durczak@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2018 r. Ilość uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona.

            Po otrzymaniu i przeanalizowaniu prac konkursowych,  Komisja Konkursowa ogłasza wyniki w każdej z trzech kategorii: najlepszy artykuł, najlepszy list do redakcji, najlepsza strona tytułowa.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz przesłane koordynatorom konkursu na wskazany przez nich adres mailowy nie później jak do dnia 10 marca 2018 r. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. Zwycięzcy konkursu, uczniowie wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu w czasie Dnia Otwartego dla Gimnazjalistów w sobotę 17 marca 2018r., podczas którego nastąpi wręczenie nagród i dyplomów.

 

IV.    Zastrzeżenia Organizatora:

1.      Nadesłane przez uczestników konkursu stają się własnością Zespołu Szkół Samochodowych. Mogą zostać opublikowane wyłącznie w mediach elektronicznych, których administratorem jest Zespół Szkół Samochodowych. Autor opracowania może zastrzec publikowanie jego danych osobowych.

2.      Przebieg uroczystości wręczenia nagród zostanie opublikowany w mediach elektronicznych, których administratorem jest Zespół Szkół Samochodowych, wraz z wizerunkiem uczestników konkursu.

 

********************************************************
1

 

Wyniki I Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

'Young Journalists'

 

W kategorii na najlepszy artykuł do szkolnej gazetki:

I miejsce

Jakub Frankowski - Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy

II miejsce

Marta Boryczka - Gimnazjum nr 1 w Bydgoszczy

III miejsce

Dominika Kania – Zespół Szkół nr 10 w Bydgoszczy

 

 W kategorii na najlepsze pióro dziennikarskie:

I miejsce

Yunseo Choi – Gimnazjum nr 17 w Bydgoszczy

wyróżnienia

Maria Erdman – Gimnazjum nr 17 w Bydgoszczy

Zuzanna Jandernal – Gimnazjum nr 17 w Bydgoszczy

 

Finalistom i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!

Wszystkich uczestników wraz z opiekunami  zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu,
które odbędzie się dnia 17 marca br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

 

Z dziennikarskim pozdrowieniem,

Organizatorzy

********************************************************
 

Organizatorem konkursu jest  mgr Magdalena Durczak-Ciempa - nauczyciel języka angielskiego.

2

 


Dyplomy i nagrody rozdane

W sobotę 17 marca 2018 roku w sali szkoleniowej Ośrodka Egzaminacyjnego zostały wręczone dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu,
a nauczycielom - opiekunom uczniów podziękowania za trud włożony w inspirowanie i przygotowanie uczniów.

Po zakończeniu spotkania wszyscy gimnazjaliści i ich opiekunowie mieli możliwość obejrzenia naszej szkoły, bowiem w tym dniu odbywały się u nas Drzwi Otwarte związane z rekrutacją uczniów na rok szkolny 2018/2019.

Poniżej relacja fotograficzna i publikacja prac uczestników konkursu.

   
     

PRACE KONKURSOWE

 

 

Opracowanie: IK

początek strony