gora

Młodzi XXI wieku -16 edycja
Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego

 

 

W dniu 07.04.2018 w Pałacu Młodzieży miał miejsce finał literackiego konkursu

,,Młodzi XXI wieku - o swoich życiowych drogowskazach”

Jego tegoroczna edycja odbywała się po raz szesnasty. Konkurs polegał na tym, że trzeba było napisać pracę w języku niemieckim na temat:

,,Die Jugend soll ihre eigenen Wege, aber ein paar Wegweiser können nich schaden”.Wie verstehst du die Worten von Pearl S.Buck?An welchen Wegweisern orientierst du sich in deinem Leben?Welche sind für dich wichtig? Warum? Äuβere, begründe und belege mit Beispielen deine eigene Meinung.

W tłumaczeniu na język polski znaczy to: ,,Dzisiejsza młodzież powinna kroczyć własnymi ścieżkami, ale nie powinno szkodzić kilka drogowskazów. Jak rozumiesz słowa Pearl S. Buck? Według jakich drogowskazów orientujesz się w swoim życiu? Jakie są dla ciebie ważne? Dlaczego? Wyraź swoje zdanie i udowodnij je przykładami.

Temat był bardzo ambitny. Zmagało się z nim 30 uczniów z wielu szkół bydgoskich m.in. LO nr 6, LO nr 2, LO nr 4, LO nr 12, LO nr 8, LO Towarzystwa Salezjańskiego, Technikum Budowlanego, Technikum Ekonomicznego, Zespołu Szkół Spożywczych, Technikum Kolejowego, ale także Zespołu Szkół Samochodowych. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 4CT Damian Wesołowski. Opiekę sprawowała i pomagała w przygotowaniach Danuta Rohde – nauczyciel języka niemieckiego w ZSS. Poziom był naprawdę bardzo wysoki i choć nasz uczeń nie zdobył żadnego czołowego miejsca, to miał tę satysfakcję, że stanął w szranki z najlepszymi. Nie jest przecież łatwo wypowiedzieć się na tak trudny temat i to w języku niemieckim.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Głównym organizatorem był Pałac Młodzieży reprezentowany przez panią Dorotę Jankowską, która od 16 lat organizuje ten konkurs. Pani Dorota Jankowska na początku przywitała wszystkich zebranych, przedstawiła jury oraz zasady oceniania prac.Kolejnym punktem programu był wykład na temat ,,Bydgoszczanie - Polacy i Niemcy wobec Niepodległości Polski”, poprowadzony przez dr Ewę Puls, historyka z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego.

 

Następnie głos zabrał przewodniczący jury O. dr Marek Urban, przedstawiciel Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Po ciekawym wykładzie ogłoszono wyniki konkursu, a uczeń naszej szkoły otrzymał dyplom uczestnictwa i podziękowania.

 

Bardzo dziękujemy Damianowi, że poświęcił swój czas na to, by spróbować zmierzyć się z tym trudnym zadaniem. Życzymy mu dalszych sukcesów i powodzenia w jego dalszej edukacji. Viel Spaβ !

         

**************************************************

Do konkursu ucznia przygotowała  mgr Danuta Rohde - nauczyciel języka niemieckiego, która zajmuje się również polsko-niemiecką wymianą młodzieży

 

 

Opracowanie: IK

początek strony