gora

Konkurs "Mój pojazd przyszłości"
  dla przedszkolaków

 

  
 

Mamy przyjemność zaprosić przedszkolaków
 do wzięcia udziału
w organizowanym przez

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy piątym konkursie:
 

Mój pojazd przyszłości

pod hasłem

Elektromobilność

czyli jeździmy elektrykiem

 

Warunkiem udziału dzieci w konkursie jest  dostarczenie prac  pocztą tradycyjną lub osobiste na adres
Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 63
z dopiskiem „Konkurs – mój pojazd przyszłości”.
Nie przyjmujemy prac nadesłanych pocztą elektroniczną.

Szczegóły przeprowadzenia konkursu zapisane są w załączonym regulaminie.

 

 Dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody,

a dla wszystkich finalistów - upominki

 

                    Organizatorzy
dr inż Tomasz Kałaczyński oraz mgr inż Ireneusz Kulczyk

 

 

Regulamin
Konkursu

Mój pojazd przyszłości
w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Postanowienia początkowe

1. Konkurs dotyczy realizacji jednej pracy w dowolnej technice na arkuszu formatu A4 o tematyce
"Elektromobilność czyli jeździmy elektrykiem".
Praca może mieć charakter plakatu, mini opowiadania, folderu reklamowego, lub przedstawiać inny dowolny pomysł.

2. Uczestnikami Konkursu może być każde dziecko uczęszczające do przedszkola, bez ograniczeń terytorialnych.
 Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Na czele zawodów stoi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

3. Konkurs obejmuje wykorzystanie wiedzy dziecka o ekologii i elektromobilności oraz uwzględnia wrażliwość artystyczną uczestnika.

4. Komisja konkursowa oceniać będzie: indywidualność prezentowanych  prac, pomysłowość, technikę przekazu.

5. Dzieci pracowników Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy biorą udział w Konkursie na zasadach ogólnych.

6. Rejestracja uczestników konkursu odbędzie się na podstawie dostarczonych prac, które powinny zawierać:

  • jeden rysunek w zaklejonej kopercie A4

  • dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, nazwa przedszkola , nazwisko i imię opiekuna,
    adres e-mail opiekuna
    - dołączone do pracy konkursowej

7. Terminarz:

1

Do  10.12.2018
   godz. 15.00    

Dostarczenie do siedziby Zespołu Szkół Samochodowych prac konkursowych (sekretariat dyrektora).
2

12.12.2018

Prezentacja wszystkich prac zgłoszonych do konkursu w siedzibie szkoły oraz w internecie na stronie  http://www.zssplus.pl ->  zakładka Konkursy.
4

13.12.2018

Ogłoszenie listy laureatów na  http://www.zssplus.pl  ->  zakładka Konkursy.
5 17.12.2018 Wręczenie nagród w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych

8.   Komisja Konkursowa wyłania 10 finalistów, a spośród nich autorów trzech najlepszych prac, którzy otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
Wszyscy finaliści otrzymują okolicznościowe dyplomy i miłe upominki.

10. Prawa autorskie prac i prace  przechodzą na własność Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy i mogą być wykorzystywane w celach reklamowych i marketingowych szkoły, jednak bez podawania do publicznej wiadomości danych personalnych autorów.
 

 


 
Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony