gora

Konkurs "Young Journalists"

 

  
 

Mamy przyjemność zaprosić chętnych uczniów
 do wzięcia udziału
w organizowanym przez

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy drugim konkursie

 

"Young Journalists"

 

 

Jest to konkurs języka angielskiego i przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim.

 

REGULAMIN

 II Międzyszkolnego Konkursu 'Young Journalists'

 

I. Cele i założenia konkursu:

            Adresatem konkursu jest młodzież gimnazjum i ósmej klasy szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności dziennikarskich wśród młodzieży, takich jak: pisanie artykułu, listu do redakcji czy wywiadu z ciekawą osobą, a także umiejętności tworzenia strony w szkolnej gazetce. Konkurs ma również na celu popularyzację i poszerzenie wiedzy wśród uczniów z zakresu nauki i techniki, a w szczególności nowoczesnych rozwiązań,  wynalazków, nowinek technicznych. Dodatkowo celem konkursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy tworzeniu szkolnej gazetki.

            Zadaniem uczestników konkursu jest wcielenie się w rolę dziennikarzy gazetki o tytule 'Young Journalists' i wykonanie pracy w języku angielskim w jednej z trzech kategorii:

                             1. Pisanie listu do redakcji szkolnej gazetki

                             2. Pisanie artykułu do szkolnej gazetki

                             3. Pisanie wywiadu ze sławną osobą

            Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to 'The future of self-driving cars’.

            Praca konkursowa będzie oceniana w trzech kategoriach: 1. treści  2. języka  3. oprawy wizualnej.

            Praca konkursowa nie może przekroczyć jednej strony formatu A4,  powinna być zapisana w formacie PDF lub DOC oraz podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.

           

II.    Organizator konkursu:

            Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

            Al. Powstańców Wielkopolskich 63  85-090  Bydgoszcz

            Komisja Konkursowa - Nauczyciele języka angielskiego: Magdalena Durczak-Ciempa, Magdalena Grabowska, Agnieszka Matysiak, Iwona Krause 

 

III.    Przebieg konkursu:

            Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie wykonują prace indywidualnie, a ich opiekunowie-koordynatorzy konkursu wysyłają je wraz
z wypełnioną kartą zgłoszenia szkoły (Załącznik 1) na adres mailowy organizatora:
durczak@zss.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca b.r.  Ilość uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona.

            Po otrzymaniu i przeanalizowaniu prac konkursowych,  Komisja Konkursowa ogłosi wyniki w każdej z trzech kategorii: najlepszy artykuł, najlepszy list do redakcji, najlepszy wywiad.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz przesłane koordynatorom konkursu na wskazany przez nich adres mailowy nie później jak do dnia 6 marca b.r. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. Zwycięzcy konkursu, uczniowie wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu podczas Dnia Otwartego Szkoły, które odbędzie się dnia 9 marca b.r. w Zespole Szkół Samochodowych.

pobierz kartę zgłoszenia

IV.    Zastrzeżenia Organizatora:

1.      Nadesłane przez uczestników konkursu stają się własnością Zespołu Szkół Samochodowych. Mogą zostać opublikowane wyłącznie w mediach elektronicznych, których administratorem jest Zespół Szkół Samochodowych. Autor opracowania może zastrzec publikowanie jego danych osobowych.

2.      Przebieg uroczystości wręczenia nagród zostanie opublikowany w mediach elektronicznych, których administratorem jest Zespół Szkół Samochodowych, wraz z wizerunkiem uczestników konkursu.

********************************************************************************************

Organizatorem pierwszej i drugiej edycji konkursu jest

mgr Magdalena Durczak-Ciempa - nauczyciel języka angielskiego

 

********************************************************************************************
 

 

  

Wyniki konkursu
 

W dniu 9 marca podczas Dnia Otwartego Szkoły miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu języka angielskiego 'Young Journalists'. Tegoroczny temat  dziennikarskich zmagań to 'The Future of Self-driving Cars'. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie artykułu lub wywiadu do gazetki szkolnej, który przedstawiał przyszłość samochodów autonomicznych czyli takich, które poruszają się bez kierowcy. Podczas uroczystości uczniowie klasy 1aT przedstawili prezentację na temat fabryki samochodów Skoda. Na koniec Pan Dyrektor Ireneusz Kulczyk wręczył zwycięzcom pamiątkowe dyplomy i upominki.

                        A oto wyniki konkursu:

miejsce Imię i nazwisko
uczestnika
szkoła praca
1 Julia Satko Szkoła Podstawowa nr 38
2 Maja Winiecka Szkoła Podstawowa nr 38
3 Małgorzata Gwarek Szkoła Podstawowa nr 38
Wyróżnienie Oliwia Kawczyńska Szkoła Podstawowa nr 56

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców konkursu oraz ich opiekunów!

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony