.

Odrestaurowanie
samochodu SkodA Tudor 1101 z 1949 roku

 


Praca dyplomowa naszych absolwentów wyróżniona
na szczeblu centralnym

 

W dniu 22 listopada 2005 roku w Domu Technika NOT w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, na którym wręczone zostały nagrody i wyróżnienia uczestnikom Konkursu Ogólnopolskiego SIMP pod nazwą Technik – Absolwent 2005.

W konkursie tym uczestniczyli również absolwenci Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Z wielką satysfakcją informujemy, że praca dyplomowa pt. “Odrestaurowanie SKODY Tudor 1101 z 1949 roku”, którą wykonali dyplomanci:

  • Łukasz Barczykowski
  • Michał Burchardt
  • Jakub Tereszczuk

pod opieka merytoryczną pana Marka Dobka i obronili w Roku Szkolnym 2004/2005, otrzymała wyróżnienie    w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową absolwentów średnich szkół technicznych o kierunku mechanicznym i dziedzinach pokrewnych, pod nazwą Technik – Absolwent 2005.

W spotkaniu brali udział: dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy mgr inż. Janusz Tomas, promotor pracy Marek Dobek oraz laureaci – dyplomanci. Nagrodę w imieniu Prezesa SIMP wręczył prezes SIMP Oddział Bydgoszcz dr inż. Andrzej Jazdon.

Naszym dyplomantom oraz prowadzącemu promotorowi składamy serdeczne gratulacje.
Krótka relacja fotograficzna z przebiegu uroczystości - poniżej: