gora

Przegląd prasy

 

Bydgoskie drogi
Nie tylko Zaświat
Plany rozwojowe drogi ekspresowej nr 5

Gazeta Pomorska - wtorek 14 października 2003 - dodatek "W drogę"

Plany nowych tras przecinających bądź obchodzących Bydgoszcz są piękne. Wystarczy spojrzeć na mapę. Niestety, na realizację wszystkich zamysłów nie ma pieniędzy i w najbliższych tatach raczej nie będzie. Największą szansę w najbliższym czasie ma połączenie ulicy Artyleryjskiej z Ludwikowo.

Zlecony przed kilku laty przez władze miejskie projekt przełożenia drogi krajowej nr 5 wschodnią obwodnicą okazał się - głównie za sprawą konieczności wybudowania bardzo długiej estakady i mostu przez Brdę - zbyt drogi. Wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała jako szlak alternatywny północno - zachodnie obejście miasta poprzez przedłużenie obwodnicy o ćwiartkę koła i dołączenie do drogi nr 5. Ten projekt okazał się także za drogi. Całkiem realna jest natomiast koncepcja Generalnej Dyrekcji przejazdu przez miasto zmodernizowaną “piątką".

Przez serce miasta
To będzie wielka inwestycja finansowana w jak największym stopniu przez skarb państwa lub za środki Unii Europejskiej. Realizacja nastąpi zapewne za kilka lat. W tej chwili za wcześnie mówić - bo przecież nie zlecono jeszcze projektowania - czy większa część trasy przebiegającej przez serce miasta powiedzie estakadą czy wykopem. Most - estakada powstanie na pewno nad ulicami Toruńską i Fordońską, i nad Brdą. Koncepcja przewiduje wielopoziomowe węzły: w okolicach lotniska, ulic Kujawskiej i Wojska Polskiego oraz Kamiennej.-

Dokończyć trasę W-Z
- Priorytetowe dla miasta jest dokończenie trasy W - Z, czyli połączenie ulicy Artyleryjskiej przez wiadukt z ulicą Ludwikowo - mówi Roman Dembek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Dzisiejsze skrzyżowanie ulicy Artyleryjskiej z ulicą Zaświat przebudowane zostanie na węzeł, który nazwiemy Zaświat.
- Na trasie powstaną właściwie dwa wiadukty -
precyzuje Janusz Śmigielski, zastępca dyrektora. - Pierwszy przebiegać będzie z ulicy Artyleryjskiej nad torami kolejowymi do ulicy Ludwikowo, drugi wybudowany zostanie w ciągu ulicy Żeglarskiej i nad Ludwikowo. Stara ulica Ludwikowo “obsługiwać będzie" Jachcice. Nowa Ludwikowo przebiegać będzie do niej równolegle, zaś nałożenie się nowej na starą nastąpi za ulicą Saperów.
Tylko skąd pozyskać fundusze? Władze miejskie wystąpiły o nie do Unii Europejskiej, która może finansować 80 procent kosztów budowy z Funduszu Spójności. Wymagany udział środków własnych (czytaj z budżetu miasta) wynosi 20 proc. Projekt będzie gotowy pod koniec tego roku. W trakcie realizacji są kwestie wykupu gruntów, a bez nich Unia nie wyłoży gotówki.
Przeciągają się procedury związane z modernizacją mostu Pomorskiego i ronda Fordońskiego. Obecnie ZDMiKP oczekuje zatwierdzenia przez Komisję Europejską w Brukseli wyników przetargu na tę inwestycję i zapewne budowa ruszy wiosną.
Wróćmy jeszcze do węzła zachodniego. Jego niedokończoną częścią jest stary wiadukt kolejowy nad ul. Grunwaldzką. Do końca roku będzie gotowa dokumentacja jego remontu. W latach 2004-2005 natomiast planuje się modernizację. 60 procent kosztów pokryje miasto, 40 procent kolej.

Węzeł Wschodni
Następną wielką inwestycją drogową będzie węzeł Wschodni, czyli połączenie ulic Lewińskiego z Kamienną mniej więcej na wysokości ul. Harcerskiej. Wiadukt łączący wymienione ulice przebiegać będzie nad torowiskiem kolejowym.
- Jest to jedyna możliwość odciążenia Fordońskiej i przejazdu kolejowego z Kamiennej w Inwalidów przez Sygnałową - kontynuuje dyrektor Dembek. - Realizacja tego planu uzależniona jest nie tylko od wykonania projektu technicznego, ale przede wszystkim czy z budżetu miasta uda się wysupłać kwotę odpowiadającą 20 procentom całości inwestycji. Oczywiście, 80 procent pochodziłoby z Funduszu Spójności. O tym trzeba myśleć już dziś, aby “bezkolizyjnie" przejść z realizacji węzła Zaświat do realizacji węzła Wschodniego.

Remont wiaduktów
Przez ostatnie lata trzykrotnie remontowano wiadukty Warszawskie. Były to remonty doraźne, dlatego na zlecenie Zarządu Dróg wykonano ekspertyzę wiaduktów pod kątem kompleksowego remontu. Wykonała ją Politechnika Wrocławska. Dokumentacja remontu wiaduktu będzie gotowa w przyszłym roku i po wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się remont pierwszego wiaduktu. Później drogowcy zajmą się drugim. Przebudowa potrwa dwa lata.
Do ważniejszych inwestycji drogowych należy także planowana przebudowa skrzyżowania ulic Gdańskiej, Czerkaskiej i Powstańców Warszawy. Dokumentacja leży od lat i teraz trzeba będzie ją nie tylko odkurzyć, ale i zaktualizować.

Fordon poczeka
W strategii miasta zapisano budowę linii tramwajowej do Fordonu, która miałaby kosztować ok. 200 min zł. Niestety, z powodu olbrzymich kosztów przez najbliższe lata największe bydgoskie osiedle nie doczeka się tramwaju.
Jak uważa kierownictwo Zarządu Dróg, znacznie większe szansę (strategia miasta do 2008 r.) mają plany budowy linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do Zbożowego Rynku, czyli dzisiejszego ronda Bernardyńskiego. Tramwaj to tylko część kosztów. Ich lwią część pochłonie przebudowa wspomnianego ronda z tunelami dla pieszych. Korzyści będą jednak wymierne: skróci się dojazd z górnego tarasu Bydgoszczy do centrum, zmniejszy się także zanieczyszczenie środowiska.

Ekspresowa obwodnica                        zobacz >>>
Nie wspomnieliśmy jeszcze o południowo - zachodniej części obwodnicy bydgoskiej. A przecież ta - jak wiemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - ma uzyskać status trasy ekspresowej S-5 i S-10. Przebudowę węzła w Stryszku trzeba będzie skoordynować z przebiegiem nowej drogi krajowej nr 5. Obwodnica przebiegać będzie górą, trasa nr 5 - dołem. Bezkolizyjne skrzyżowanie powstanie też w Białych Błotach.

autor artykułu MAREK WECKWERTH