gora

Przegląd prasy

 

Bydgoszcz
Tunelem do Geanta
Czy na Grunwaldzkim będzie bezpieczniej?

EXPRESS BYDGOSKI - wtorek 30 marca 2004 - Express Ludzie

Rondo Grunwaldzkie w Bydgoszczy pomimo przebudowy związanej z otwarciem hipermarketu Geant nadal należy do najbardziej niebezpiecznych. W 2003 roku statystyki policyjne odnotowały 3 wypadki, w których 4 osoby zostały ranne oraz 67 kolizji. Na część zdarzeń wpływ ma duże natężenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu, które kierują się do Geanta.

Władze miasta w poprzedniej kadencji zdecydowały się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym miejscu i rozpoczęty rozmowy z King Kross, by ten pokrył koszty modernizacji dojazdu z pominięciem właśnie Ronda Grunwaldzkiego. Już po objęciu urzędu przez prezydenta Dombrowicza opracowany został projekt przebudowy ul. Kruszwickiej oraz ul. Nakielskiej. Niestety, nie uzyskał on akceptacji w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zdecydowana większość uwag dotyczyła niezgodnego z warunkami technicznymi i normami budowlanymi projektu tunelu.

Odciążyć rondo
W przedstawionej koncepcji poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie przepustowości na rondzie Grunwaldzkim uzyska się po skierowaniu części pojazdów jadących do hipermarketu inną drogą, która nie będzie prowadziła do wjazdu przy ul. Kruszwickiej przed przejściem dla pieszych (rys. A). Stąd, przewiduje się wjazd z placu Poznańskiego wydzielonym pasem ruchu prowadzącym w tunel. Również pojazdy nadjeżdżające od wschodniej i północnej strony nie będą musiały objeżdżać wyspy, tylko na ul. Nakielskiej zawrócą na nowej jezdni i pojadą na parking Geanta.

rys. A rys. B

Szerzej na Poznańskim
Istotną zmianą modernizacji dojazdu do Geanta jest wprowadzenie dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla skrętu w prawo na wschodnim wlocie na placu Poznańskim. W godzinach szczytu już teraz jeden pas ruchu jest niewystarczający. Kolejka oczekujących pojazdów w kierunku ronda Grunwaldzkiego sięga nawet przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej. Ta zmiana w istotny sposób wpłynie na poprawę płynności ruchu i zapewne zmniejszy czas oczekiwania na zielone światło.

Winny tunel
Prace przy przebudowie układu drogowego miały rozpocząć się w tym roku. Okazało się jednak, że projekt nie spełnia wymagań technicznych. Z informacji, jakie Express uzyskał wynika, że w projekcie tunel jest za niski i przebiega zbyt blisko różnych mediów. Projekt budowy tunelu został odesłany do poprawki, a czy prace nad nim będą kontynuowane okaże się. W Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej nikt o tej inwestycji nie chciał rozmawiać.


rysunki i tekst Mirosław Tomacki