gora

Przegląd prasy

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Drogi na EURO 2012


Dodatek do Gazety Wyborczej - 12.2009 (fragmenty)

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYGOTOWANIE PROCESU INWE­STYCYJNEGO NA WSZYSTKICH ZA­PLANOWANYCH ODCINKACH.

Lech Witecki

Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad

AUTOSTRADY NA FINISZU!

Euro 2012 to bardzo istotne wydarzenie dla naszego kraju. O tym nikogo nie trzeba przekonywać. Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to również kluczowa cezura. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce muszą przebiec sprawnie, być organizacyjnym sukcesem, a nasz kraj dzięki nim musi zostać dobrze zapamiętany przez turystów i kibiców. Na tyle dobrze, by chcieli wracać nad Wisłę jak najczęściej. Polska zyska dzięki Euro nowe stadiony, dworce kolejowe, terminale lotnicze i centra sportowe w mniejszych miejscowościach, gdzie podczas mistrzostw trenować będą narodowe drużyny. Dziś wiadomo z pewnością, że zyska też sieć nowoczesnych autostrad, które w czasie Euro usprawnią transport między miastami sportowych zmagań: Warszawą, Poznaniem, Gdańskiem i Wrocławiem, a kiedy usłyszymy ostatni gwizdek i emocje sportowe juz opadną - staną się magnesem dla inwestorów, podniosą stopień rozwoju naszego kraju i poziom życia jego mieszkańców.

Mam pewność, ze sieć polskich autostrad, na które czekamy od lat, uda się zbudować przed Euro 2012. Zakończyliśmy właśnie przygotowanie procesu inwestycyjnego na wszystkich zaplanowanych odcinkach. Kilka dużych fragmentów jest już budowanych, a ostatnie przetargi na pozostałe juz ogłosiliśmy. Udało nam się m.in. wyłonić wykonawców A2 z Łodzi do Warszawy oraz ogłosić postępowanie przetargowe na budowę A4 z Rzeszowa do Jarosławia, choć wcześniejsze plany zakładały ogłoszenie tego przetargu dopiero w połowie 2010 r. Wówczas szansa, ze autostrada A4 połączy Jędrzychowice z polsko-ukrainskim przejściem w Korczowej, czyli przebiegnie przez cały kraj, przed mistrzostwami byłaby niewielka. Dzisiaj mamy już komfort odliczania kolejno oddawanych kilometrów autostrad przez kolejne dwa i poł roku, które pozostały do pierwszego gwizdka w meczu otwarcia Euro 2012 w Warszawie. Polscy kierowcy korzystają już z 837 km autostrad, z czego 86 km otwarto w tym roku. W kolejnych latach sieć autostrad będzie się powiększać: w przyszłym oddamy około 50 km, za dwa lata 122 km, a w pierwszej połowie 2012 r. ponad 820 km! Nie zwalnia nas to jednak z głębokiej troski o to, jak będą prowadzone prace drogowe, opierające się na rozstrzygniętych przetargach. Pamiętamy, że wybór wykonawcy inwestycji drogowej to ważny, ale pierwszy etap w jej realizacji. Potem czas na budowę i oddanie drogi do użytku kierowców. Wiemy o ryzyku, jakie każda inwestycja siłą rzeczy musi nieść. Ale umiemy skutecznie tym ryzykiem zarządzać, po to, by ewentualne problemy rozwiązywać już w chwili kiedy się pojawią, nie przekładając ich na później.

Niezbędne autostrady są dla nas istotne, ale nie zapominamy również o ważnych inwestycjach w drogi ekspresowe. Ogłaszamy i rozstrzygamy kolejne przetargi, a dla niektórych fragmentów tras - w związku z rozszerzeniem obszarów ochronnych Natura 2000 - uzupełniamy lub opracowujemy nowe dokumentacje środowiskowe. Poszerzenie sieci Natura 2000 spowoduje, ze kilka odcinków dróg ekspresowych w czasie mistrzostw będzie jeszcze w budowie, niemniej zdecydowanie większa część zaplanowanych tras szybkiego ruchu zostanie oddana do dyspozycji kierowców na czas. Trwające prace nie zakłócą komfortu podróży po Polsce. Część tranzytu przejmą istniejące drogi krajowe, dlatego realizujemy na nich kompleksowe remonty. Tylko w tym roku zmodernizowaliśmy nawierzchnię na ponad tysiącu kilometrów.

Naszym celem jest stworzenie całościowej sieci komunikacyjnej, ale również wielka troska o środowisko naturalne i zadowolenie mieszkańców okolic, przez które drogi będą biegły. Przykładamy szczególną wagę do uzgodnień przyrodniczych i konsultacji społecznych. Wierzę, że dzięki mądremu dialogowi powstająca siec drogowa zapewni Euro 2012 organizacyjny sukces, a później przez dziesiątki lat służyć będzie wielu pokoleniom Polaków.

 

 Rekordowe tempo

WYRAŹNE PRZYSPIESZENIE NA POLSKICH DROGACH!
W BUDOWIE JEST
231 KM AUTOSTRAD, 217 KM DRÓG EKSPRESOWYCH 1109 KM OBWODNIC. ROZSTRZYGNIĘCIE KOLEJNYCH PRZETARGÓW NIEBAWEM

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła wszystkie przetargi na realizację autostrad zaplanowanych na Euro 2012. W efekcie w 2010 r. do ruchu oddanych zostanie około 50 km nowych autostrad, w 2011 r. - ponad 122 km, a rok później - ponad 820 km.

Stan budowy autostrad i dróg ekspresowych

AUTOSTRADAMI NA EURO

Kibice pojadą autostradą A1 z Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice do granicy z Czechami oraz A4 od Jędrzychowic przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów do polsko-ukraiń-skiego przejścia w Korczowej. Najwięcej obaw budziła realizacja A2. Po ubiegłorocznym sukcesie w negocjacjach z koncesjonariuszem Autostradą Wielkopolską w sprawie budowy odcinka od granicy z Niemcami w Świecku do Nowego Tomyśla, w tym roku udało się GDDKiA rozstrzygnąć przetarg na budowę fragmentu A2 od Strykowa pod Łodzią do Warszawy. Ten ponad 90-kilometrowy odcinek podzielono na pięć mniejszych, z których najdłuższy mierzy nieco ponad 29 km, a najkrótszy - 7 km.
50 kilometr
ów drogi koło Łodzi i Żyrardowa zbuduje firma China Overseas Engineering Group. Pozostałe trzy odcinki od Skierniewic do Warszawy wybudują: Mostostal Warszawa, Strabag i Budimex. Koszt całości nie przekroczy 3 mld zł, a nie jak wcześniej zakła­dano - 5,7 mld zł.

CORAZ SZYBCIEJ

W tym roku do ruchu oddano ostatni zachodni odcinek autostrady A4 między polsko-niemieckim przejściem granicznym w Jędrzychowicach a Krzyżową, gdzie A4 łączy się z autostradą A18. W ten sposób mieszkańcy Krakowa zyskali autostradowe połączenie z Europą Zachodnią - do granicy z Niemcami dojadą około 400-kilometrowym odcinkiem autostrady. A4 wydłużyła się też w stronę wschodnią. W mijającym roku otwarto odcinek od Wieliczki do Szarowa; w budowie jest fragment od Jarosławia do granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej, a na początku listopada 2009 r. ogłoszono przetarg na odcinek Rzeszów-Jarosław.

Do końca roku do użytku oddany zostanie też węzeł Sośnica, który w Gliwicach połączy autostrady A4 i A1. Kierowcy w stronę granicy polsko-czeskiej pojadą stąd nowym odcinkiem A1 do węzła Bełk, zlokalizowanego w okolicach Rybnika. W przyszłym roku gotowe mają być kolejne fragmenty autostrady A1 na południu kraju. Dzięki nim Pyrzowice (gdzie usytuowany jest Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice) zyskają bezpośrednie autostradowe połączenie z Gorzyczkami na granicy polsko-czeskiej. Odcinek autostrady A1 między Łodzią a Pyrzowicami buduje inwestor prywatny.

Znacznie skrócił się czas dojazdu z Radomia do Warszawy. GDDKiA oddała w grudniu 2009 r. do użytku brakujący fragment S7 między Grójcem a Białobrzegami. S11 połączyła natomiast Kórnik z Poznaniem. Otwarto obwodnice Płońska, Lubnia, Nowych Skalmierzyc i Krzepic.

IZMIANY W PRAWIE

Tempo inwestycyjne mierzyć należy jednak nie tylko długością oddanych do użytku tras, ale również liczbą ogłoszonych i zakończonych przetargów. Najwięcej czasu w procesie realizacji dróg pochłania bowiem przygotowanie planów, opracowanie projektów, zyskanie stosownych zezwoleń, wykup gruntów oraz rozpisanie i rozstrzygnięcie zamówień publicznych. Sama budowa zajmuje najczęściej dwa sezony.  By przyspieszyć przygotowywanie inwestycji, GDDKiA aktywnie współpracuje z ministerstwami Infrastruktury, Środowiska i Rozwoju Regionalnego w pracach nad zmianami w prawie, które likwidują procedury hamujące ten proces. Przeprowadzono już nowelizacje kilku ustaw, które m.in. zlikwidowały dwie decyzje (o ustalenie lokalizacji drogi i o pozwolenie na budowę) i zastąpiły ją jedną o zezwoleniu na realizację inwestycji, a także wprowadziły sankcje dla organu administracji, który nie wydaje jej w ciągu 90 dni od złożenia wniosku. Stworzono też finansową zachętę dla właścicieli przeznaczonych pod budowę drogi nieruchomości do ich wcześniejszego wydania -jeśli to uczynią, należne im odszkodowanie wzrośnie o 5 proc. Zmieniono też Prawo zamówień publicznych, co wyeliminowało możliwość zaskarżania korzystnych ofert ze względu na drobne pomyłki pisarskie, a ustawy regulujące ochronę przyrody dostosowano do wymogów prawa wspólnotowego, dzięki czemu wszystkie inwestycje infrastrukturalne będą spełniały przyrodnicze wymagania Unii Europejskiej.

 

Autostrada A1

Autostrada A1 - zwana Autostradą Bursztynową - połączy Trójmiasto z obszarami metropolitarnymi Torunia, Łodzi oraz Górnego Śląska. W węźle Łódź (na północ od Łodzi) przetnie się z autostradą A2, natomiast w węźle Sośnica na terenie Gliwic - z autostradą A4 i drogą krajową nr 44 (będzie to jeden z największych węzłów drogowych w Europie). Docelowo A1 dotrze do Gorzyczek przy granicy z Czechami, gdzie połączy się z czeską autostradą D1 prowadzącą do Brna. Budowa A1 podzielona została na siedem odcinków.

GDAŃSK - NOWE MARZY
Odcinek mierzy 89,5 km. Jego budowa rozpoczęła się w lipcu 2005 r. Prowadziła jq spółka Gdańsk Transport Company, która uzyskała koncesję na realizację drogi i jej eksploatację. W grudniu 2007 r. firma oddała do użytku fragment trasy od Gdańska do Swarożyna (okolice Tczewa), a w październiku 2008 r. udostępniła kierowcom odcinek ze Swarożyna do Nowych Marz. Trasa Gdańsk-Nowe Marzy powstawała w systemie koncesyjnym.

NOWE MARZY -TORUŃ
Odcinek mierzy 62,4 km i podobnie jak fragment z Trójmiasta do Nowych Marz budowany jest przez firmę Gdańsk Transport Company. Prace rozpoczęły się w sierpniu 2008 r. i potrwają do końca 2011 r. Droga będzie dwujezdniowa, czteropasmowa z miejscem na budowę w przyszłości dodatkowych dwóch pasów w każdą stronę.

TORUŃ - STRYKOW
Odcinek mierzy prawie 144 km i został podzielony na trzy mniejsze fragmenty. GDDKiA ogłosiła postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawców tej części autostrady A1. Na zbudowanie drogi zwycięzcy będą mieli 20 miesięcy. Do ruchu cały odcinek od Torunia do Strykowa oddany powinien być najpóźniej w maju 2012 r. Budowa współfinansowana będzie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

STRYKÓW - PYRZOWICE
Odcinek mierzy 180 km. W styczniu 2009 r. GDDKiA zawarła umowę na jego realizację ze spółką Autostrada Południe SA. Trasa budowana jest w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Harmonogram prac zakłada, że do końca maja 2012 r. wykonawca odda do użytku odcinek ze Strykowa do Częstochowy (123 km), dwa lata później kierowcy przejadą A1 z Częstochowy do Pyrzowic. Koszt inwestycji wynosi ok. 7,5 mld zł.

PYRZOWICE - SOŚNICA
Odcinek mierzy 42,2 km i jest już budowany. Wykonawcy zobowiązali się ukończyć prace do maja 2012 r. Fragment ten ułatwi dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice.

SOŚNICA - BEŁK
Odcinek mierzy 15,4 km. Jego budowa rozpoczęła się na początku 2007 r. i zakończyła się w grudniu tego roku.

BEŁK - GORZYCZKI
Odcinek mierzy 32,4 km. Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec 2007 r. i potrwa do czwartego kwartału 2010 r.

 

Autostrada A2

A2 przebiega przez Polskę centralną, łącząc ją z niemiecką autostradą A12 prowadzącą do Berlina. Droga przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej połączy Świecko na granicy z Niemcami z Poznaniem, Łodzią i Warszawą. Po 2012 r. rozbudowywana będzie w stronę wschodnią ku Siedlcom, by docelowo dotrzeć do przejścia polsko-białoruskiego w Kukurykach. Stanie się więc ważnym elementem najdłuższego europejskiego korytarza transportowego, łączącego irlandzki Cork z Londynem, Hagą, Berlinem, Warszawą, Mińskiem, Moskwą i Omskiem na Syberii. Budowę autostrady A2 przed Euro 2012 podzielono na cztery odcinki.

ŚWIECKO - NOWY TOMYŚL
Odcinek mierzy prawie 106 km. Budowany jest przez firmę Autostrada Wielkopolska, z którą po długich negocjacjach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę w sierpniu 2008 r. Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę zachodniej część A2 odbyło się w lipcu 2009 r. Kierowcy pojadą nią za dwa lata.

NOWY TOMYŚL - SRYKÓW
Odcinek mierzy prawie 254 km i jest już gotowy. Kolejne jego fragmenty były oddawane do użytku przez cztery lata od 1985 r. począwszy. W lipcu 2006 r. udostępniono kierowcom odcinek Modła-Stryków, który mierzył 103,5 km i w chwili otwarcia był najdłuższym odcinkiem autostrady wybudowanym jednym ciągiem w historii polskiego drogownictwa. Od Nowego Tomyśla do Konina trasa A2 objęta jest koncesją wydaną spółce Autostrada Wielkopolska; od Konina do Strykowa powstawała w systemie tradycyjnym przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

STRYKÓW - KONOTOPA
Odcinek mierzy 91 km, a jego budowę podzielono na pięć etapów. Przetarg na ich realizację GDDKiA rozstrzygnęła w sierpniu 2009 r. 50 kilometrów drogi koło Łodzi i Żyrardowa zbuduje firma China Overseas Engineering Group. Pozostałe trzy odcinki od Skierniewic do Warszawy wybudują: Mostostal Warszawa, Strabag i Budimex. A2 ma dotrzeć do stolicy w maju 2012 r.

OBWODNICA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO
Odcinek mierzy ok. 21 km i jest jedynym wschodnim fragmentem A2, który zostanie wykonany przed Euro 2012. Trasa wyprowadzi tranzyt poza miasto, co ma skrócić dojazd z Białorusi do Warszawy nawet o godzinę. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w III kwartale 2011 r., na jej budowę wydanych zostanie 567,4 min zł.

POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY
Integralnym elementem autostrady A2 są drogi ekspresowe S2 i S79, które stworzą Południową Obwodnicę Warszawy. Kierowcom jadącym A2 umożliwią płynny przejazd przez stolicę. Jeden z węzłów obwodnicy zlokalizowany zostanie przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu. Przetarg na budowę fragmentu S2 od węzła Konotopa (połączenie z A2) do węzła Lotnisko zostanie rozstrzygnięty w II kwartale 2010 r. Odcinki od węzła Marynarska do lotniska i od lotniska do węzła Puławska są już w budowie; prace nad nimi zakończą się w kwietniu 2012 r.

 

Autostrady A4 i A18

Kontynuując bieg niemieckiej autostrady z kierunku Drezna A4 przebiega od Jędrzychowic koło Zgorzelca przez Wrocław, Opole, Katowice do Krakowa. Dalej droga połączy Tarnów, Rzeszów i polsko-ukraińskie przejście w Karczowej. A4 w okolicy Bolesławca (węzeł Krzyżowa) łączy się z autostradą A18, prowadzącą od granicy z Niemcami w Olszynie. W węźle Nowa Wieś skrzyżuje się natomiast z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oznaczoną symbolem A8. Realizację A4 podzielić można na kilka etapów.

JĘDRZYCHOWICE - KRZYŻOWA
Odcinek mierzy 51,4 km i został oddany do ruchu w sierpniu 2009 r. Prace rozpoczęły się tu w kwietniu 2007 r. i trwały 28 miesięcy. Ten fragment A4 został zbudowany z betonu cementowego. Przy trasie zlokalizowano pięć miejsc obsługi pasażerów, podzielonych na strefę parkingową, wypoczynkową, zaplecza i usług technicznych oraz hotelowo-gastronomiczną. Wzdłuż drogi zamontowano ponad 7 tys. metrów ekranów akustycznych, wybudowano też 55 przejść dla zwierząt.

KRZYŻOWA - SZAROW
Odcinek mierzy ok. 447 km. Pierwszy jego fragment (Chrzanów-Balice) udostępniono kierowcom w 1983 r., kolejne oddawano do ruchu sukcesywnie od 1986 r. W 2009 r. otwarto pierwszą część trasy na wschód od Krakowa, między węzłami Wieliczka i Szarów.

SZARÓW - RZESZÓW
Odcinek mierzy 135,3 km i został podzielony na trzy fragmenty, z czego najkrótszy ma niespełna 11 km i stanowi fragment obwodnicy Rzeszowa. Budowa tego odcinka A4 przeciągała się ze względu na konieczność ustalenia lokalizacji przejść dla zwierząt wspólnych dla autostrady i budowanej w jej okolicach linii kolejowej. W lutym 2008 r. wydano decyzję środowiskową w sprawie budowy tego odcinka A4, a w tym roku ogłoszono przetarg na budowę drogi. Prace między Szarowem a Rzeszowem rozpoczną się na początku 2010 i potrwają do połowy 2012 r.

RZESZÓW - JAROSŁAW
Odcinek mierzy 40,7 km. Wcześniej planowano, iż przetarg na jego budowę ogłoszony zostanie do połowy 2010 r. Wówczas szansę na jego realizację przed Euro 2012 byłyby niewielkie. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyspieszyła procedury i przetarg ogłoszono w pierwszych dniach listopada 2009 r. Prace na tym fragmencie A4 ruszyć powinny w II kwartale 2010.

JAROSŁAW - KORCZOWA
Odcinek mierzy 47,1 km. Fragment od Jarosławia do Radymna buduje konsorcjum firm Budimex i Ferrovial-Agroman; kontrakt został podpisany 29 października 2009 r. Sześć dni później Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę z grecką firmą J&P Avax na realizację etapu Radymno-Korczowa. Do polsko-ukraińskiego przejścia A4 dotrze w II kwartale 2012 r. Odcinek A4 od Jarosławia do Korczowej realizowany jest w systemie Projektuj i Buduj", w którym dwa odrębne przetargi na projektowanie i realizację inwestycji zastępowane są jednym na łączne wykonanie obu prac. Dzięki temu inwestycja realizowana jest w szybszym tempie.

A18
Status autostrady A18 dzisiejsza droga krajowa nr 18 otrzyma po zakończeniu przebudowy jezdni południowej. Wtedy spełniać będzie standardy drogi szybkiego ruchu. Przetarg na budowę 70,9 km trasy z Olszyny do Golnic został ogłoszony w czerwcu 2009 r. Prace rozpoczną się na początku przyszłego roku i potrwają do II kwartału 2012 r.

 

Autostrada A8

A8 tworzy Autostradową Obwodnicę Wrocławia, która ominie miasto od strony zachodniej i północno-zachodniej. Połączy ze sobą kilka ważnych tras, krzyżujących się w stolicy Dolnego Śląską. Poprowadzi od drogi krajowej nr 8 w okolicach wsi Magnice, przez węzły z autostradą A4 i planowaną drogą ekspresową S5 z Poznania do budowanego odcinka drogi ekspresowej S8 w kierunku Łodzi i Warszawy. Autostrada odciąży miasto od tranzytu, poprawiając przejezdność ulic w śródmieściu, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na dolnośląskich odcinkach krajowej ósemki i piątki. Usprawni też dojazd do portu lotniczego Wrocław-Strachowice.

Najbardziej spektakularnym elementem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia będzie niewątpliwie most na Odrze i Ślęży. Jego budowę zaplanowano w okolicach śluz Rędzin i Wyspy Rędzińskiej. Będzie miał on konstrukcję podwieszaną z dwoma przęsłami o rozpiętości 256 m, opartymi na najwyższym w Polsce pylonie o wysokości 122 m. Jezdnia na moście i prowadzących do niego estakadach mierzyć będzie ponad 1,7 km i zawiśnie 20 metrów nad lustrem wody.

Budowę A8 podzielono na trzy etapy. 14-kilometrowy odcinek od Magnic do węzła Lotnisko za 779,3 mln zł realizuje Budimex. Od lotniska do Pawłowic trasę za nieco ponad 2 mld zł buduje konsorcjum firm Strabag, Heilit+Woerner, Dywidag i Mostostal Warszawa. Przetarg na realizację mostu autostradowego wygrało natomiast konsorcjum złożone z Mostostalu Warszawa i firmy Acciona Infraestructura. Jego budowa pochłonie 576,8 mln zł.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008 r. i przebiega bez opóźnień. W nurcie Odry zamontowano już wszystkie podpory tymczasowe, po których będzie przesuwane przęsło mostu. Koło Kobierzyc wylano natomiast próbny asfalt. Pierwszy odcinek drogi zostanie oddany do użytku już w 2010 r.; cała obwodnica ma być gotowa wiosną 2011 r.

 

Droga Ekspresowa S5

Planowana trasa za pośrednictwem autostrady A1 połączy Trójmiasto z Bydgoszczą Poznaniem i Wrocławiem. Rozpocznie się od węzła Nowe Marzy w okolicach Grudziądza, a zakończy wjazdem na Autostradową Obwodnicę Wrocławia.

W ciągu projektowanej S5 istnieją trzy obwodnice spełniające standardy drogi ekspresowej: Śmigła, Świecia i Szubina. Do użytku oddano też fragment drogi od granicy miasta Bydgoszczy do węzła Stryszek, jeszcze w tym roku kierowcy przejadą S5 od węzła Stryszek do węzła Białe Błota. Ta część drogi pokrywa się z trasą S10, która docelowo połączy Warszawę ze Szczecinem, i stanowi południową obwodnicę Bydgoszczy. Trasa zapewnia m.in. sprawny i bezkolizyjny dojazd do portu lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo. Zakończenie tego etapu prac zaplanowano na maj 2010 r.

Pod koniec listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę fragmentu S5 z Mielna do Gniezna. Szacuje się, że prace rozpoczną się tu w lipcu 2010 r. i potrwają do maja 2012. W grudniu 2009 r. ruszyła tymczasem budowa 35-kilometrowego odcinka S5 z Gniezna do Poznania. Prace zakończą się tu pod koniec 2011 r. Na budowę trasy z Poznania w stronę Wrocławia rozpisano w tym roku przetarg na odcinek z Kaczkowa do Korzeńska (29,3 km). Fragment ten powinien zostać oddany do ruchu w pierwszej połowie 2012 r.

Wiele problemów sprawia natomiast budowa odcinków od Grudziądza do Bydgoszczy, od Bydgoszczy do Żnina oraz od Żnina do Mielna. Wszystko za sprawą zmian granic sieci Natura 2000. Kiedy planowano przebieg trasy S5 na tych odcinkach, nowe obszary ochronne nie były znane; ich pojawienie się oznacza potrzebę uzupełnienia dokumentacji i ponownego wydania decyzji środowiskowych. Szacuje się, że opóźni to inwestycję na tych odcinkach o dwa lata; droga będzie tu gotowa w 2014 r.

Przed mistrzostwami z tej samej przyczyny nie uda się też najprawdopodobniej oddać ostatniego południowego odcinka S5 z Korzeńska do Wrocławia. Ze względu na zmianę obszarów Natura 2000 drogowcy musieli opracować nowy wariant przebiegu tej trasy. Przetarg na wykonanie tego fragmentu drogi ma być ogłoszony w czerwcu 2010 r., a prace potrwają do stycznia 2013.

 

Droga Ekspresowa S7

Droga ekspresowa S7 będzie w przyszłości w znacznej części pokrywać się z przebiegiem dzisiejszej drogi krajowej nr 7. Połączy więc aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską. Na odcinku Kraków-Opatkowice-Rabka będzie stanowić fragment tzw. Zakopianki. Przyszła S7 będzie miała długość około 720 km.

Parametry drogi ekspresowej spełniają leżące na trasie S7 obwodnice Elbląga, Miłomłyna, Nowego Dworu Mazowieckiego, Grójca, Białobrzegów, Skarżyska-Kamiennej, Kielc i Jędrzejowa. W czerwcu 2009 r. do użytku oddana została obwodnica Płońska, położna w newralgicznym punkcie przyszłej S7, albowiem tu trasa ta przetnie się z planowaną drogą ekspresową S10 w kierunku Torunia, Bydgoszczy, Piły i Szczecina. Kierowcy od 2008 r. drogą ekspresową jeżdżą też na odcinku od Białobrzegów do Jedlińska, a od grudnia tego roku - od Grójca do Białobrzegów. W ten sposób wyraźnie skrócił się dojazd z Radomia do Warszawy. GDDKiA ogłosiła już przetarg na budowę obwodnicy Radomia oraz odcinka Radom - Skarżysko-Kamienna.

S7 gotowa jest również od Myślenic do Lubnia; w październiku 2009 r. zakończono budowę obwodnicy tego miasta. W mijającym roku do użytku oddano też fragment z Występy do Wiśniówki, gdzie trasa łączy się z ekspresową obwodnicą Kielc.

W październiku 2009 r. rozpoczęła się budowa południowej obwodnicy Gdańska, która jest częścią drogi S7 (Gdańsk - Koszwały). Prace zakończą się tu w maju 2012 r. W budowie jest też odcinek z Elbląga do Kalska, z Olsztynka do Nidzicy oraz ze Skarżyska-Kamiennej do Występy. GDDKiA ogłosiła w tym roku przetarg na budowę odcinków Kalsk-Miłomłyn; do końca roku planuje też rozpocząć procedury przetargowe dla fragmentów Ostróda-Olsztynek oraz Nidzica-Napierki. Szacuje się, że te fragmenty S7 powstaną w pierwszej połowie 2012 r. Przedłużający się etap uzgodnień środowiskowych powoduje, że odcinki S7 Koszwały-Elbląg, Napierki-Glinojeck, Glinojeck-Płońsk, Płońsk-Czosnów oraz Czosnów-Warszawa w czasie Euro 2012 będą jeszcze w budowie.

 

Droga Ekspresowa S8

Planowana droga ekspresowa S8 podzielona zostanie na dwa odcinki. Pierwszy połączy Wrocław z autostradą A1 pod Łodzią, dzięki czemu stolica Dolnego Śląska uzyska dogodny dojazd do Trójmiasta Drugi poprowadzi od autostrady A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego przez Warszawę do Białegostoku.

W ciągu planowanej trasy istnieją cztery obwodnice spełniające parametry drogi ekspresowej: Oleśnicy na Dolnym Śląsku oraz Radzymina, Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej w województwie mazowieckim. W lipcu 2009 r. do ruchu oddano też odcinek ekspresowy łączący Radzymin z Wyszkowem. W listopadzie 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę odcinka S8 z Wrocławia do Oleśnicy. Ten etap prac zakończyć ma się w połowie 2012 r. Wtedy ukończony ma być również fragment z Oleśnicy do Sycowa, na którym prace projektowe już się rozpoczęły. Przed Euro 2012 nie uda się jednak dokończyć trasy z Sycowa do autostrady A1; przeciągające się procedury uzgodnień środowiskowych powodują, że fragment ten do użytku oddany zostanie najwcześniej w lipcu 2013 r. Na drugiej części S8 od autostrady A1 do Warszawy, na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej trwają już prace projektowe. Ten ponad 61-kilometrowy odcinek powstaje w systemie Projektuj i Buduj", co zdecydowanie przyspiesza tempo inwestycji. Przetarg ogłoszono też na kolejny etap budowy od granicy woj. mazowieckiego do Radziejowic; prace ukończone zostaną tu przed mistrzostwami. 21-kilometrowa trasa od Radziejowic do Warszawy w czasie Euro będzie drogą dwujezdniową; do parametrów ekspresowych dostosowana zostanie najwcześniej w 2014 r. W trakcie budowy jest tymczasem stołeczny fragment S8, stanowiący część obwodnicy północnej Warszawy. Prace nad budową odcinka Modlińska-Piłsudskiego potrwają do kwietnia 2012 r. Do tego czasu powstać ma też łącznik Paszków-Opacz-Łopuszańska, przetarg będzie ogłoszony pod koniec grudnia 2009 r.

 

Inteligentnie na drogach

WEDŁUG SZACUNKÓW NA MECZE ROZGRYWANE W NASZYM KRAJU PRZYJEDZIE NAWET DWA I PÓŁ MILIONA WIDZÓW. JUŻ DZIŚ TRWAJĄ PRACE NAD INTELIGENTNYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA RUCHEM, KTÓRY POZWOLI ZAPEWNIĆ KIEROWCOM PŁYNNE PODRÓŻOWANIE PO POLSCE NAWET PRZY NAGŁYM WZROŚCIE LICZBY POJAZDÓW NA DROGACH.

1. Kamera zainstalowana nad pasem ruchu klasyfikuje przejeżdżający pojazd jako samochód osobowy, autobus lub TIR, mierzy jego prędkość oraz rejestruje numer tablicy rejestracyjnej. Dane te trafiają do komputera centralnego. 2. Po przejechaniu określonego odcinka drogi samochód przejeżdża przez drugi system pomiaru ruchu drogowego. Kamera pobiera te same informacje i przekazuje do bazy komputerowej. 3. System porównuje pomiary dokonane dla danego samochodu, a następnie poddaje analizie dane wielu pojazdów. Na tej podstawie przewiduje możliwość powstania korków i w przypadku zagrożenia - informuje o tym inżynierów ruchu. 4. Inżynierowie ruchu mogą przeciwdziałać korkom, wyświetlając stosowne zalecenia na znakach zmiennej treści. Za ich pośrednictwem mogą też informować o nagłych zdarzeniach na drodze, np. wypadku czy zamknięciu pasa ruchu. Wiadomość dostarczona kierowcy ze stosownym wyprzedzeniem pozwala mu wybrać alternatywną trasę przejazdu.

DROGOWCY Z GPRS
Jeśli kierowca odpowiednio wcześniej otrzyma wiadomość o utrudnieniach na drodze, będzie mógł wybrać alternatywny objazd. Wymaga to jednak nieustannego obserwowania sytuacji na szlakach komunikacyjnych i opracowania metod komunikacji z kierowcami. Pierwszym elementem systemu Euro Traffic jest interaktywna mapa planowania podróży, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępnia już dziś na swojej stronie internetowej (www.gddkia.gov.pl w zakładce Serwis dla kierowców"). Dane wprowadzane są do systemu przez terenowych pracowników GDDKiA za pomocą specjalnych telefonów komórkowych. W urządzenia wyposażono już 160 tzw. drogomistrzów, którzy na bieżąco śledzą sytuację na podlegających im odcinkach dróg i aktualizują informacje o szacunkowych opóźnieniach. Dane przesyłane są w czasie rzeczywistym przez GPRS, dzięki czemu natychmiast pojawiają się na internetowej mapie. Za pośrednictwem serwisu kierowcy otrzymują dostęp do aktualnych informacji o opóźnieniach spowodowanych przez korek, wypadek czy roboty drogowe, a tym samym mają możliwość wybrania przejezdnej trasy. W ciągu dwóch lat liczba mobilnych pracowników GDDKiA raportujących o sytuacji na obserwowanych odcinkach dróg krajowych wzrośnie do 500, co przełoży się na jeszcze dokładniejsze dane.

ZNAKI ZMIENNEJ TREŚCI
Nad najważniejszymi trasami krajowymi powstają ponadto bramy, na których umieszczane są znaki zmiennej treści, co umożliwia przekazywanie kierowcom dowolnych informacji o sytuacji na drodze, którą właśnie podróżują. Tablice pozwalają wyświetlać zarówno znaki drogowe okrągłe i trójkątne, jak i komunikaty tekstowe, np. Uwaga wypadek - Tarczyn" czy Uwaga - zamknięcie pasa - Raszyn". Jeśli na drodze nie występują żadne utrudnienia, z wyświetlaczy kierowcy dowiedzą się, jaki jest średni czas przejazdu między wybranymi miejscowościami, co pozwoli im racjonalnie planować podróż. Informacje te pochodzą z tzw. stacji pomiaru ruchu drogowego. To specjalne kamery zamontowane w wybranym miejscu drogi nad wszystkimi pasami ruchu. Każda z nich klasyfikuje przejeżdżający pojazd (jako samochód osobowy, autobus czy TIR), mierzy jego prędkość i zapamiętuje numer tablicy rejestracyjnej. Dla pozyskania miarodajnych wyników potrzebne są dwie stacje na danym odcinku drogi. Na kolejnym punkcie pomiarowym zbierane są te same informacje, a następnie system komputerowy porównuje je. Dzięki temu można oszacować średni czas przejazdu. System jest inteligentny, co oznacza, że sam potrafi się uczyć; analiza danych historycznych pozwala mu przewidywać sytuację na trasie. Dzięki temu informuje on inżynierów ruchu o zagrożeniu korkami, którym ci mogą przeciwdziałać, wyświetlając odpowiednie komunikaty na tablicach. Mechanizm taki działa już na autostradzie A4 między Wrocławiem a Gliwicami. Na 165-kilometrowym odcinku zainstalowano 44 stacje pomiaru ruchu drogowego i tyle samo bram ze znakami zmiennej treści. Dane z pomiarów trafiają do Centrum Zarządzania Ruchem w Kończycach (woj. śląskie), gdzie znajdują się główne serwery systemu, komputery centralne i administratorzy. Znaki i komunikaty na tablicach wyświetlać mogą też oddziały i rejony GDDKiA na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, odpowiedzialne za utrzymanie autostrady. Podobny system testowany jest na trasach wlotowych do Warszawy od strony południa; stacje pomiaru ruchu i znaki świetlne rozstawiono na drogach krajowych nr 7, 8 i 50 między Grójcem, Mszczonowem i Raszynem.

WARUNKI POGODOWE
Za pomocą specjalnych tablic ustawionych na poboczach dróg krajowych kierowcom dostarczane są też komunikaty pogodowe. Dane pochodzą z profesjonalnych stacji meteorologicznych zlokalizowanych tuż przy trasach. GDDKiA posiada ponad 200 takich urządzeń, które na bieżąco mierzą temperaturę powietrza przy jezdni, 5 cm w głąb gruntu, a także 20 cm i 2 metry nad drogą. Zbierają również informacje o wilgotności powietrza i nawierzchni, jej śliskości, opadach i ich intensywności, a także prędkości wiatru i jego kierunku. Dane ze wszystkich punktów trafiają do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie na podstawie analiz synoptycy przygotowują precyzyjną prognozę pogody dla terenów, przez które biegną drogi krajowe. Na podstawie danych otrzymywanych od meteorologów oraz własnych obserwacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępnia w Internecie dokładne informacje o aktualnej sytuacji pogodowej. Na stronie www.gddkia.gov.pl  znajduje się m.in. na bieżąco aktualizowana mapa ukazująca stan nawierzchni dróg wraz z prognozą zmian na najbliższe 12 i 24 godziny.
 

EURO 2012

EURO 2012 TO SZANSA NA SZYBKA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURALNA NASZEGO KRAJU. PO PRZYGOTOWA­NIACH INWESTYCJNYCH W CAŁYM KRAJU RUSZAJĄ PROJEKTY BUDOWY AUTOSTRAD PRZEWIDZIANYCH NA MISTRZOSTWA, ALE TAKŻE NOWYCH DWORCÓW, TERMINALI LOTNICZYCH, HOTELI I OBIEKTÓW SPORTOWYCH.

LOTNISKA
Porty lotnicze przygotowują się do wzmożonego ruchu pasażerskiego w czasie Euro 2012. Pod koniec listopada skończyło się składanie ofert w przetargu na budowę nowego terminalu i drogi kołowania w gdańskim Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Prace ruszą wiosną i potrwają dwa lata. Dzięki inwestycjom trójmiejskie lotnisko będzie mogło obsłużyć do 7 min pasażerów rocznie. We Wrocławiu budowa już ruszyła. W nowym terminalu pierwsi pasażerowie zostaną obsłużeni wiosną 2011 r. Budynek będzie miał trzy piętra i jedną kondygnację pod ziemią, gdzie zlokalizowana zostanie stacja kolejowa linii łączącej lotnisko z centrum miasta. Powstaną też drogi kołowania i szybkie zjazdy z pasa lądowania. Warszawskie Okęcie przed Euro 2012 zyska nowe pirsy, a więc przedłużenie hali głównej, od której odchodzą kryte przejścia do samolotu. Po zakończeniu prac rękawów będzie tu w sumie 27, a bramek bezpieczeństwa 45. Przepustowość największego polskiego lotniska zwiększyć ma się dwukrotnie; port będzie mógł obsłużyć ok. 60 startów i lądowań na godzinę. W czasie mistrzostw cześć ruchu lotniczego skierowanego do Warszawy przejmie nowo budowane lotnisko w Modlinie. Docelowo obsługiwać będzie ono połączenia czarterowe i regionalne ze stolicą.

HOTELE
Do Euro 2012 co roku przybywać będzie ok. 1700 pokoi hotelowych. To mniej niż szacowano jeszcze rok temu. Wszystkiemu winny jest kryzys gospodarczy, który doprowadził do zmniejszenia obłożenia pokoi hotelowych w całym kraju, zwłaszcza w obiektach najbardziej luksusowych. Wiele zagranicznych konsorcjów postanowiło więc wstrzymać planowane inwestycje. Nie oznacza to jednak, że hotele nie powstaną. Potencjał naszego rynku jest bowiem olbrzymi; dla porównania Niemcy mogą pochwalić się wskaźnikiem 200 łóżek hotelowych na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w Polsce jest on blisko pięciokrotnie niższy i wynosi 36 łóżek. Nowe obiekty budowane będą w dużych miastach: Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach i Krakowie, ale również przy głównych węzłach komunikacyjno-transportowych (np. w Pyrzowicach, gdzie przy porcie lotniczym przebiegać będzie autostrada A1). Obecnie w fazie budowy lub modernizacji jest 140 hoteli, z czego co czwarty znajduje się w mieście wojewódzkim.

CENTRA POBYTOWE
UEFA oczekuje, że dla drużyn narodowych, które zakwalifikują się do turnieju Euro 2012, polscy organizatorzy przygotują co najmniej szesnaście centrów pobytowych. W każdym z nich zlokalizowany musi być pięciogwiazdkowy hotel z siłownią i basenem, a w jego pobliżu - co najmniej trzy boiska treningowe. Do wyłącznej dyspozycji zespołów w centrach pobytowych powinny być ponadto sale konferencyjne, sala jadalna oraz kuchnia, do której dostęp będzie miał kucharz wchodzący w skład danej ekipy piłkarskiej.

O prawo goszczenia drużyn narodowych ubiega się 50 polskich miasta. Są wśród nich duże ośrodki, jak Bielsko-Biała, Legnica czy Jelenia Góra, ale i mniejsze miejscowości, np. Kluczbork, Polkowice i Warka. We wszystkich realizowane lub planowane są duże inwestycje, które poprawią atrakcyjność turystyczną tych miejsc, a ich mieszkańcom zapewnią dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Na przykład w walczącej o status centrum pobytowego Ostródzie do 2011 r. powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wejdzie stadion z podgrzewaną płytą, otoczony zadaszonymi trybunami na ponad 5000 widzów. Obok niego usytuowane będzie boisko treningowe z nawierzchnią syntetyczną. Całość uzupełnią boiska do siatkówki i koszykówki, sztuczne lodowisko, korty tenisowe, ścianki wspinaczkowe oraz rampa skateboardowa. Będą też nowoczesne szatnie, gabinety odnowy biologicznej oraz sale konferencyjne. Na inwestycję przeznaczono 39 mln, z czego 70 proc. sfinansowane zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury.

DWORCE KOLEJOWE
Do remontów i przebudowy newralgicznych dworców kolejowych dołoży się budżet państwa i Unia Europejska. Wystarczy na modernizację dwóch warszawskich stacji (Warszawa Wschodnia i Warszawa Stadion), a także dworców w Przemyślu, Gdyni, Tarnowie, Zawierciu i Piotrkowie Trybunalskim. Remontów doczekają się też m.in.: Kutno, Elbląg, Radom, Malbork i Terespol. Dokumentacje budowlane są już gotowe dla dworca w Krakowie i dla Warszawy Wschodniej; we Wrocławiu prace rozpoczną się w pierwszej połowie przyszłego roku. Modernizacje w stolicy Dolnego Śląska, a także w Krakowie i Gdyni będą kosztowały w sumie 340 mln zł, z czego Bruksela zwróci niemal 236 mln zł. Za 20 mln zł PKP zdecydowały się natomiast wyremontować warszawski Dworzec Centralny. Przed Euro 2012 gotowe mają być również dworce w Poznaniu i Katowicach oraz Warszawa Zachodnia, których przebudowa planowana jest przy współudziale inwestora prywatnego.
 

(Przyp. webmastera)  Ponadto proponuję zajrzeć na http://www.droginaeuro.pl  oraz  http://www.gddkia.gov.pl
 

 

Opracowanie dla potrzeb strony www:
Ireneusz Kulczyk

początek strony