.

Jak zrobić prezentację?

 

Zasady tworzenia prezentacji w programie Power Point
na lekcji z każdego przedmiotu  w ZSS:

 

Zasada naczelna to: CZYTELNOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ  I PROSTOTA

 

Uczniu, pamiętaj, Twoja prezentacja powinna być przede wszystkim czytelna, przejrzysta i prosta. Tekst powinien być oszczędny, najlepiej ujęty w formie punktów, schematów, grafów, wykresów itp.

 

Prezentacja powinna zawierać następujące slajdy:

 1. Stronę tytułową, na której umieszczony jest tytuł prezentacji, imię i nazwisko autora, klasa, rok szkolny
 2. Wstęp – plan pracy przedstawiony w punktach.
 3. Rozwinięcie – maksymalnie 10 slajdów
 4. Podsumowanie/ wnioski końcowe prezentacji – najlepiej przedstawione w punktach
 5. Źródła – literatura, adres konkretnej strony internetowej (nie np. Google.pl)
 6. Slajd końcowy z tekstem np. „Dziękuję za uwagę” lub sympatycznym zdjęciem, rysunkiem itp.
 7. Rysunki lub zdjęcia należy powiększać lub pomniejszać proporcjonalnie
  (okrąg powinien być okręgiem, a nie elipsą!!!). Należy prezentować ilustracje dobrej jakości i rozdzielczości.
  W razie potrzeby należy je najpierw obrobić w innym programie graficznym.

 

Dobrze jest ciekawie zilustrować swoją prezentację, jednak nie przesadzaj z ilością „ozdobników graficznych” oraz efektów przejść tekstu lub obrazu. Umiar jest cnotą! Prezentacja powinna być spójna graficznie, powinna posiadać określony i konsekwentnie stosowany styl.

Swoją prezentację zapisz jako typ „Prezentacja programu Power Point 97-2003 lub nowsza wersja”.