gora

Nasze Publikacje

Artykuł zastrzeżony prawem autorskim - kopiowanie w całości bez zgody autora zabronione

 

Działalność Federacji Szkół imienia
Józefa Wybickiego i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

 

“Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…” - te słowa i charakterystyczna melodia “ Mazurka Dąbrowskiego” od lat towarzyszą nam w chwilach ważnych i podniosłych. Któż z nas Polaków, słuchając “Mazurka Dąbrowskiego” podczas ważnych uroczystości państwowych czy na arenach sportowych nie przeżył choć raz momentu wzruszenia, poczucia dumy, czy trudnego do opisania dreszczu mocji wywołanego doniosłością chwili…? Nie zawsze jesteśmy skłonni przyznać się do tego - nawet sami przed sobą, że “ Mazurek Dąbrowskiego” zajmuje w naszych sercach ważne miejsce, jest istotnym elementem tego, co nazywamy poczuciem tożsamości narodowej.

Wiele lat minęło nim “Mazurek Dąbrowskiego” stał się pieśnią prawdziwie narodową śpiewaną przy wszelkich patriotycznych okazjach. Mimo prześladowań był przechowywany w ludzkiej pamięci, rozpowszechniany w konspiracyjnych drukach, był źródłem nadziei, manifestem wiary w sens walki z wrogiem. Słowa “ Mazurka Dąbrowskiego” od ponad 200 lat uświadamiają nam Polakom, że losy ojczyzny i narodu są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie tracą one aktualności również dziś, w XXI wieku , chociaż inne cele i inne środki stawia przed nami czas, w którym żyjemy.

Już od ponad 15 lat istnieje w Polsce Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie zrzesza szkoły imienia Józefa Wybickiego i generała Jana Henryka Dąbrowskiego, które istnieją w Polsce, a jest tych szkół 50. Są pośród nich nie tylko szkoły podstawowe, gimnazja, ale i szkoły ponadpodstawowe. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest integracja tychże szkół poprzez propagowanie idei Mazurka Dąbrowskiego.

Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Polnicy - niewielkiej wsi leżącej między Człuchowem i Chojnicami. Od listopada 2004 roku w polnickiej podstawówce mieści się siedziba Federacji Szkół im. Józefa Wybickiego i gen. Jan Henryka Dąbrowskiego, która działa pod egidą Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Przewodniczącą Federacji jest mgr Marta Osiewalska, do której zadań należy koordynowanie działań Federacji, współorganizacja Międzynarodowych Zlotów Szkół oraz Konferencji poświęconych treściom patriotycznym, a także dbanie o wizerunek Federacji na terenie kraju i poza jego granicami. Prezesem Stowarzyszenia jest Marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak.

Szkoły spotykają się ze sobą podczas różnych uroczystości międzyszkolnych. Oto wykaz niektórych z nich:

a) Gdańsk - I Międzynarodowy Zlot Młodych Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego , który odbył się pod patronatem Marszałka Senatu RP p. Longina Pastusiaka, 25-29 XI 2004

b) Niechanowo – spotkanie Szkół im. Józefa Wybickiego ,  spotkanie odbyło się w dniach 3-5 VI 2005

c) Warszawa – Konferencja poświęcona Patriotyzmowi we współczesnym systemie edukacji, która została zorganizowana pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przy Senacie RP oraz pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego i Federacji Szkół - 9 VI 2005

d) Gdańsk - II Międzynarodowy Zlot Młodych Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego , który odbył się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej - 13-17 XI 2005

e) Słupia Wielka pod Poznaniem -  obchody 60-lecia Zespołu Szkół im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego- 10-13 XI 2005

f) Szczecin - Wesele Wybickiego zorganizowane przez Zespół Szkół nr 5, w dniach 25-27 XI 2005

g) Rypin - spotkanie z Dyrekcją Gimnazjum i uczniami na temat działalności Federacji Szkół, w dniach 4-6 II 2006r.

Pomiędzy przedstawicielami szkół, zarówno uczniami, jak i nauczycielami nawiązały się trwałe przyjaźnie . Uczniowie uczestniczący w Międzynarodowych Zlotach Szkół mieli okazję do poznania przedstawicieli innych szkół z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Litwy i Łotwy, a także spotkania wielu ciekawych ludzi. Mogli poznać i zwiedzić wiele interesujących miejsc np. jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, czy Sikorzyno - gniazdo rodowe Wybickich. Działania Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego i Federacji Szkół rokrocznie wspierane są przez Senat RP i Ministerstwo Obrony Narodowej.
 

 

Opracowanie mgr Marta Osiewalska
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

początek strony