.

Nasze Publikacje
Auto Moto Serwis 3/2009

Artykuł zastrzeżony prawem autorskim - kopiowanie w całości bez zgody autora zabronione

 


Urządzenie

 do odsysania zużytego oleju

 

Olej w miarę upływu czasu i przejechanych przez samochód kilometrów traci swoje własności smarne wskutek zanieczyszczenia produktami spalania, nagarem oraz utleniania. Dlatego powinien być wymieniany po upływie 12 miesięcy od wlania do układu smarowania sinika, nawet jeżeli w tym czasie samochód nie przejechał dopuszczalnej liczby kilometrów.
Stosowane obecnie najwyższej jakości środki smarne (oleje) posiadają jeszcze dłuższe okresy wymiany i dalej zmniejszają efekty tarcia i umożliwiają długotrwałą żywotność współpracujących mechanizmów. Temperatura oleju w misce olejowej utrzymuję się w przedziale 90º do 130º C a w nowoczesnych przekładniach przy pełnym obciążeniu 150º do 170º C.
Dlatego coraz częściej stosuję się zarówno oleje silnikowe jak i przekładniowe-syntetyczne, ponieważ oleje mineralne w takich warunkach ulegają starzeniu tzn. rośnie ich lepkość i kwasowość. Stosowanie coraz bardziej surowych norm czystości spalin, ograniczenie emisji CO2, dbałość o środowisko naturalne zmusiło producentów do produkcji olejów o odpowiednim składzie chemicznym (nisko popiołowych), który w zasadniczy sposób wpływa na właściwą utylizację produktu. Ponadto lepkość oleju,  jego specyfikacje jakościowe określa producent pojazdu. Stosowanie się do tych zaleceń producenta i czasookresów jego wymiany gwarantuję odpowiednią niezawodność jednostki napędowej.

Olej silnikowy jest zatem ważnym integralnym elementem konstrukcyjnym silnika, dlatego należy pamiętać o okresowej jego wymianie.

Profesjonalnymi produktami do jego wymiany są obecnie urządzenia do odsysania zużytego oleju.

 

Budowa i zasada działania urządzenia

 To mobilne urządzenie zostało skonstruowane w celu zapewnienia możliwości odsysania i gromadzenia płynów (np: zużytych olejów silnikowych i przekładniowych) za pomocą zestawu sond, a także grawitacyjnego usuwania oleju.

rysunek 1 - schemat urządzenia (opis poniżej)

 

W skład urządzenia wchodzą:

  •  zbiornik ciśnieniowy stalowy (16) o pojemności (75 lub 95 litrów) z czterema kółkami (9 i 10) ( z których dwa są skrętne), wskaźnika napełnienia (17) i uchwytu;

  • cylinder pomiarowy (4) (10 litrowy) ze szkła polikarbowego z podziałką w litrach, służy do wstępnego odsysania oleju;

  • zespół Venturiego (3) z zabezpieczeniem przed  przepełnieniem, manometr (18), przewody odsysania z adapterem dla BMW, Mercedesa, VW/Audi i Smarta (15) oraz sondy odsysania (14);

  • zbiornik zlewowy (1) mocowany teleskopowo (zmienna wysokość zamocowania)- stosownie dla danego modelu);

  • złącza do podłączenia sprężonego powietrza (12);

  • przewód do opróżniania (7);

  • zawór bezpieczeństwa.

Zbiornik ciśnieniowy jest dostosowany do odsysania za pomocą podciśnienia oraz opróżniania za pomocą ciśnienia sprężonego powietrza. Sprężone powietrze o ciśnieniu (7 do 8 bar) doprowadza się do zespołu Venturiego (3). Powietrze przepływając przez zespół Venturiego powoduję powstawanie podciśnienia w zbiorniku ciśnieniowym (16). Po uzyskaniu na manometrze (18) podciśnienia (-0,7 do -0,8 bar) odłączamy dopływ sprężonego powietrza (12).
Za pomocą uzyskanego podciśnienia można dokonać kilku operacji odsysania.

Odpowiednią sondę odsysającą (13) [rysunek 1] podłączamy do węża odsysającego (14). Sonda o największej średnicy która jeszcze da się włożyć do otworu wskaźnika poziomu oleju, zapewnia najskuteczniejsze odsysanie. Zawsze należy odsysać olej silnikowy rozgrzany, gdyż przy wyższej  temperaturze lepkość oleju jest mniejsza i zapewniona jest lepsza skuteczność odsysania. Prędkość ssania w/w urządzenia wynosi 1,5 do 2,0 (l/min.) Za pomocą w/w  urządzenia można gromadzić oleje o maksymalnej temperaturze do 80ºC. Uwzględniając pojemność zbiornika ciśnieniowego 95 litrów, można gromadzić zużyty olej z kilkunastu pojazdów. Do opróżniania  zbiornika ciśnieniowego z zużytego oleju służy giętki przewód (7), który należy zamocować do otworu wlewowego zbiornika na stary olej. Zalecane ciśnienie sprężonego powierza do tej  operacji to (6 bar)  podłączone do króćca (12).

 

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa

 Urządzenie do odsysania zużytego oleju zostało skonstruowane i wykonane z uwzględnieniem wszelkich wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Niemniej, w przypadku użytkowania omawianych urządzeń nie zgodnie z zaleceniami lub bez należytej uwagi, może zaistnieć istotne niebezpieczeństwo.

 

Zalety urządzeń odsysających w stosunku do metod tradycyjnych

Tradycyjne metody wymiany oleju w silniku, skrzyni biegów i tylnym moście  stwarzają niebezpieczeństwo przypadkowych wycieków np: przez nieprawidłowe podstawianie naczyń spustowych - powodując skażenie środowiska. Ponadto gwałtowne wykręcanie korków spustowych stwarza zagrożenie poparzenia dłoni od gorącego oleju. Zużyte oleje są szczególnie niebezpieczne dla środowiska ponieważ posiadają produkty spalania paliwa, różne cząstki metali ciężkich i inne. Ponadto duża ilość pojazdów w mostach
i skrzyniach napędowych nie posiada korków spustowych - dlatego niezbędne w tych przypadkach jest podciśnieniowe urządzenie odsysające.

Zaletą tego urządzeni jest czyste, prawie hermetyczne, bez wycieków i braku kontaktu ludzi z zużytym olejem, transportowanie go z miski olejowej do zbiornika ciśnieniowego. Następnie olej ten  przepompowywany jest do dużych pojemników zbiorczych na olej przepracowany, gdzie wysyłany jest do specjalistycznych odbiorców. Urządzenie to redukuje do minimum ryzyko przypadkowych wycieków, poprawia estetykę warsztatu i świadomość ekologiczną klientów.

Rzeczywisty wygląd urządzenia wraz ze sposobem odsysania zużytego oleju przedstawia poniższa fotografia.(przyp. webmastera)
 

 

 

Opracowanie:
mgr inż. Edward Rymaszewski  na podstawie materiałów firmy Pressol  GmbH

początek strony