.

Nasze Publikacje
Nowoczesny Warsztat 7-8/2009

Artykuł zastrzeżony prawem autorskim - kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody autora zabronione

 

                 
 Niesprawności układu hamulcowego

Z wszystkich układów konstrukcyjnych pojazdu najważniejsze miejsce zajmuje układ hamulcowy od którego zależy bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników dróg. Głównym zadaniem układu hamulcowego jest zmniejszenie prędkości jazdy, pewne (z krótką drogą hamowania) zatrzymanie pojazdu oraz unieruchomienie samochodu w czasie postoju.

 

 Rys.1.0 - schemat układu hamulcowego
1 - pompa hamulcowa, 2 - korektory rozkładu sił hamowania, 3 - urządzenie wspomagające, 4 - pedał hamulca,
5 - hamulce kół przednich, 6 - hamulce kół tylnych

Proces hamowania polega na wykorzystaniu zjawiska tarcia między okładziną cierną a powierzchnią tarczy hamulcowej lub bieżnią bębna hamulcowego.
W standardowym wyposażeniu samochodów osobowych średniej klasy-naciskając na pedał hamulca (4 Rys 1.0) uruchamiamy tłok pompy hamulcowej (3 i 10 Rys 2.0) wytwarzając ciśnienie hydrauliczne.

Rys. 2.0 - przekrój pompy hamulcowej
1 - cylinder, 2 - uszczelka, 3 - tłok, 4 - kołek, 5 - uszczelniacz, 6 - wlot płynu hamulcowego, 7 - uszczelka, 8 - sprężyna, 9 - uszczelka, 10 - tłok, 11 - kołek, 12 - uszczelniacz, 13 - wlot płynu hamulcowego, 14 - uszczelka, 15 - sprężyna

 

Ruch tłoka pompy hamulcowej jest wspomagany przez podciśnieniowe urządzenie wspomagające (3 Rys. 1.0).
Płyn hamulcowy pod ciśnieniem (około 12 MPa) dopływa przewodami hamulcowymi do każdego z kół (4 i 5 Rys. 1.0).
W hamulcach tarczowych-ciśnienie uruchamia zacisk- gdzie tłoczki (1 Rys. 4.0) dociskają kocki (3 i 4) do tarczy hamulcowej
(2 Rys 4.0)

 

Rys. 4.0 - Hamulec tarczowy z dwoma rozpieraczami (system Dunlop)
1 - rozpieracz (tłoczek), 2 - tarcza hamulcowa, 3,4 - wkładki cierne, 5 - korpus zacisku, 6 - pierścień uszczelniający

W hamulcach bębnowych ( Rys. 3.0) ciśnienie uruchamia tłoczki (3 Rys. 5.0) rozpieracza hydraulicznego (Rys. 5.0), który rozsuwa szczęki (1 i 2 Rys. 3.0) dociskając je do wewnętrznej  części bębna hamulcowego (9 Rys. 3.0)  

 

 Rys. 3.0 - Elementy hamulca koła tylnego
1 - szczęka halulca współbieżna, 2 - szczęka hamulca przeciwbieżna, 3 - siłownik hamulcowy, 4 - dźwignia rozpierająca,
 5 - dźwignia regulacji luzu szczęk, 6 - sprężyna górna, 7 - linka hamulca pomocniczego, 8 - sprężyna dolna,
9 - bęben hamulca, 10 - wspornik szczęk

                     

Rys.5.0 - Rozpieracz hydrauliczny szczęk hamulcowych dwustronnego działania
1- korpus rozpieracza, 2 - uszczelniacz tłoczka, 3 - tłoczek, 4 - popychacz, 5 - osłona gumowa,
 6 - sprężyna rozpierająca, 7 - otwór odpowietrzający

 

  Typowe niesprawności układy hamulcowego

 

1. Nierównomierne działanie hamulców. Samochód ściąga w jedną stronę 

    Podczas hamowania.

 • zużyte, uszkodzone, zniszczone przednie lub tylne okładziny cierne hamulców jednej strony pojazdu.

 • zatarty lub częściowo zatarty zacisk hamulca przedniego lub tylnego (tarczowe) lub zatarty tłoczek w cylinderkach tylnego hamulca bębnowego.

 • zastosowanie różnych materiałów okładzin ciernych hamulców po obu stronach samochodu.

 • niedostateczny dopływ płynu hamulcowego do cylinderków (przewody hamulcowe niedrożne).

 • zaolejone okładziny cierne szczęk lub klocków.

 • poluzowane śruby prowadników zacisków.

 • wycieki płynu hamulcowego z cylinderka.

 • przewody hamulcowe skorodowane (uszkodzone)

2. Hałaśliwe włączanie hamulców (zgrzyt lub pisk przerywany)

 • materiał cierny wkładek starty do metalowej płytki. ( zdjęcie nr  )

 • korozja tarczy hamulcowej lub bębna - najczęściej podczas długiego postoju  pojazdu

 • niewłaściwe okładziny cierne (niskiej jakości, przegrzane).

 • owalny bęben hamulcowy.

3. Pedał hamulca nie działa podczas naciskania na niego nogą.

 • zatarty tłok w pompie hamulcowej.

 • zatarty pedał na tulejce wspornika pedałów.

 • spęczniałe  uszczelki na tłokach pompy hamulcowej z powodu użycia niewłaściwego płynu hamulcowego.

4. Pedał hamulca nie stawia oporu „miękki”.

 • zapowietrzenie układu hamulcowego.

 • uszkodzony pierścień gumowy na tłoczku w pompie hamulcowej.

 • wycieki płynu hamulcowego z układu.

 • zbyt małą ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku.

 • nadmierny skok jałowy pedału hamulca.

5. Drgania pedału hamulca lub koła kierownicy podczas hamowania.

 • nadmierne bicie lub odkształcenie tarczy lub bębna hamulca.

 • zużyte wkładki hamulców lub szczęki hamulców bębnowych.

 • poluzowanie śruby prowadników zacisków hamulca.

6. Ocieranie okładzin ciernych hamulców o tarcze lub bębny

 • zatarty zacisk lub tłoczek w cylinderku hamulca.

 • uszkodzenie pompy hamulcowej.

 • niewłaściwie wyregulowany hamulec pomocniczy.

7. Blokowanie kół tylnych podczas normalnego hamowania.

 • zatarty tłoczek w cylinderku albo zacisk hamulca tylnego.

 • uszkodzony korektor siły hamowania.

 • zamarznięcie linki hamulca postojowego w pancerzu.

8. Hamulec pomocniczy mało skuteczny.

 • duży jałowy skok dźwigni uruchamiającej hamulec.

 • zużycie okładzin ciernych.

 • okładziny cierne szczęk hamulcowych zanieczyszczone olejem/ płynem hamulcowym lub smarem.

 • zatarta linka hamulca w pancerzu.

 • nadmiernie wyciągnięta linka (brak możliwości regulacji).

9. Niedostateczne działanie hamulca mimo silnego nacisku na pedał

 • zaolejone, niewłaściwe okładziny cierne.

 • uszkodzone urządzenie wspomagające lub porowaty przewód podciśnienia.

10. Hamulce grzeją się podczas jazdy.

 • niedrożny otwór kompensacyjny w pompie hamulcowej.

 • za mały luz między popychaczem i tłokiem pompy hamulcowej.

 • zatarte hamulce.

 • osłabione sprężyny odwodzące szczęk hamulca bębnowego.

 

Elementy układu hamulcowego najbardziej podatne na zużycie, które okresowo należy wymieniać.

A)  Tarcza hamulcowa.

To element metalowy od którego zależy nasze bezpieczeństwo. Pracuję w bardzo ciężkich warunkach, rozgrzewa się do temperatury 500°C i więcej, obraca się z prędkością ok. 1600 obr/min- przenosi duże obciążenia aby zatrzymać rozpędzoną masę pojazdu.
Już jakość odlewu (najczęściej żeliwnego) tarcz hamulcowych a potem obróbki mechaniczne muszą  zapewnić wysokie wymagania tj. odporność  na wysokie temperatury, pęknięcia, odkształcenia i ścieranie. Ostateczna, precyzyjna obróbka mechaniczna zapewnia pożądane wymiary i parametry aby montaż tarczy na piaście koła był prawidłowy. Podobnie jak klocki należy zawsze wymieniać obydwie tarcze na tej samej osi. Wówczas  działanie hamulców będzie równomierne (pojazd nie będzie ściągał na jedną stronę).

 

Najczęstsze usterki tarcz hamulcowych:

 • wibracje na wskutek odchylania tarczy w czasie hamowania (bicie boczne  tarczy może być spowodowane także przez uszkodzone łożyska koła).

 • pęknięcie tarczy - na skutek przegrzania lub zablokowania zacisku pływającego.

 • przegrzanie - gdy zostaje przekroczona pojemność cieplna tarczy i jej zdolność rozpraszania ciepła.

 • nadmierne zużycie korektora sił hamowania tylnej osi powoduję, że cały ciężar hamowania przyjmują przednie koła  powodując szybsze zużycie elementów  tych kół.

Rys. 6.0 - Sprawdzanie grubości tarczy hamulca
a - tarcza hamulcowa nowa                  b - tarcza hamulcowa zużyta

 

T

Zużycie tarczy hamulcowej

 

Zużycie tarczy hamulcowej

Aby dokonać pomiaru grubości tarczy hamulcowej należy wykonać to w najcieńszym miejscu (Rys. 6.0 b) strzałki na rysunku.

Do pomiaru wykorzystuję się specjalny sprawdzian lub mikrometr. Należy pamiętać że w miarę zużywania się tarczy powstaje wyżłobienie nie sięgające do jej krawędzi.

 • jeżeli zostania osiągnięta graniczna grubość jednej tarczy, należy wymienić obie tarcze hamulców kół tej samej osi.

 • w razie stwierdzenia dużych pęknięć lub wyżłobień które mają głębokość większą niż 0,4 (mm), należy wymienić tarcze hamulców.

 • bicie boczne powierzchni roboczej tarczy nie powinno przekraczać 0,05(mm).

Co gwarantuje płynność hamowania i brak wibracji.

 

B) Klocki hamulcowe

 Głównym zadaniem klocków hamulcowych jest wytworzenie siły hamowania w hamulcach tarczowych poprzez obustronne ich dociśnięcie do tarczy hamulcowej. Technologie wytwarzania klocków oraz ich skład materiału są tajemnicą każdej firmy produkującej. Obecnie produkowane klocki z uwagi na ekologie, skuteczność hamowania, i ich długotrwałą żywotność – posiadają mieszanki cierne całkowicie pozbawione metali ciężkich i innych substancji szkodliwych. Np. w procesie produkcji wykorzystuję się kevral oraz tłumiącą warstwę bitumiczno-gumową. Kevral- zapewnia bardzo dużą wytrzymałość (pięciokrotnie większą niż stal). Najistotniejszym parametrem każdego klocka hamulcowego jest trwałość oraz stabilność temperaturowa, czyli stałość współczynnika tarcia wraz ze wzrostem temperatury. Spadek współczynnika tarcia materiału ciernego klocka hamulcowego powoduję wydłużenie drogi hamowania. Reasumując w/w to właśnie bezpieczeństwo jazdy jest najważniejsze-  proponuję kupować zarówno klocki jak i tarcze hamulcowe z tzw. górnej półki (droższe) a warsztaty samochodowe celem wymiany w/w części będziemy odwiedzać rzadziej.

 

Rys. 7.0 - Sprawdzanie grubości okładzin ciernych hamulców tarczowych
1 - wkładka cierna     2 - płytka grzbietowa

 

Zużyty i sprawny klocek hamulcowy

 

Zużyty klocek hamulcowy

Sprawdzić wzrokowo grubość okładzin ciernych (1) Rys. 7.0 bez metalowej płytki grzbietowej (2). Grubość „x” okładziny powinna być większa niż 3,0 (mm), [ Zależy to od typu pojazdu i wymagań producenta]. Należy wymieniać każdorazowo wszystkie cztery wkładki cierne (klocki) tej samej osi, nawet gdy granicę zużycia osiągnęła tylko jedna wkładka.

C) Hamulce szczękowo-bębnowe.

 W hamulcach tych moment hamowania powstaje wskutek tarcia wewnętrznej powierzchni: obracającego się wraz z kołem bębna hamulcowego o umieszczone wewnątrz bębna nie obracające się szczęki. Szczęki są dociskane do bębna rozpieraczem hydraulicznym (Rys. 5.0)
Szczęki hamulcowe mają okładziny cierne które odznaczają się dużą odpornością na ścieranie, jednak w miarę przejechanych kilometrów następuje zużycie okładzin szczęk i bębnów. W skrajnych przypadkach wskutek nadmiernego zużycia okładzin szczęk hamulcowych dochodzi do tarcia metalu o metal (szczęki o bęben hamulcowy)


D) Rozpieracz hydrauliczny (cylinderek) (Rys.5.0)

 Typowe niesprawności rozpieracza hydraulicznego to zatarcie tłoczka (4) ze stopu aluminium w korpusie żeliwnym (5) oraz wycieki płynu hamulcowego.

 

  Korektor siły hamowania

 Korektor siły hamowania jest elementem układu hamulcowego który zapewnia stabilność ruchu podczas hamowania samochodu i eliminuję blokowanie kół tylnych. Ponadto zapewnia właściwe proporcje między obciążeniami przedniej i tylnej osi pojazdu a uzyskiwanymi na tych osiach siłami hamowania. Korektor sterowany ciśnieniem w przewodach hamulcowych Rys. 8.0. W sposób ciągły zmienia stosunek ciśnień w przewodach przedniej i tylnej osi pojazdu. Korektory sił hamowania umieszczone są w wylotach pompy hamulcowej (2 Rys 1.0), połączone z układem hamowania kół tylnych, lub w pobliżu osi tych kół.

 

 Rys. 8.0 - Zasada działania tłokowego korektora ciśnienia
1 - mała powierzchnia tłoka, 2 - duża powierzchnia tłoka, 3 - zaworek uzupełniający

 

Fading w procesie hamowania.

Fading - to niekorzystny proces polegający na obniżeniu skuteczności działania hamulców wraz ze wzrostem ich temperatury.

Na fading podatne są starsze konstrukcje hamulców z pełnymi tarczami (nie wentylowane). Bardzo wysoka temperatura w procesie hamowania (np: jazda górska) przenosi się na cylinderek (rozpieracz)- gdzie znajdujący się w nim płyn hamulcowy traci swoje właściwości i zaczyna wrzeć - układ hamulcowy nie przenosi sił na klocek lub bęben. Następuje niebezpieczeństwo całkowitej utraty działania hamulców- proces trwa aż do momentu wystudzenia całego układu. Na zjawisko fadingu najbardziej podatne są pojazdy o przekroczonym zużyciu tarcz hamulcowych , klocków, okładzin hamulców bębnowych i starym płynie hamulcowym nasyconym wodą. Zjawiska fadingu nie da się uniknąć w żadnym pojeździe samochodowym- lecz nowoczesne technologie materiałowe i obróbki cieplne klocków i tarcz hamulcowych pozwalają na to, że proces ten zachodzi tylko w niewielkim stopniu. W procesie produkcji klocków hamulcowych najlepszych firm stosuję się obróbkę cieplną  polegającą na kilkukrotnym nagrzewaniu (wypaleniu) w wysokiej temperaturze dochodzącej do 1200°C na wskroś (tzw.  scorching) i jednoczesnemu naciskaniu prasą z siłą 1 tony. Powyższy proces powoduje zmniejszenie do minimum efektu „płynięcia-poślizgu” podczas hamowania czyli tzw. fadingu.
Reasumując całość stwierdzam, że ten najważniejszy pod względem bezpieczeństwa układ  należy sprawdzać częściej niż tylko podczas okresowych ( obowiązkowych) badań technicznych pojazdu (1 raz w roku) lub co 2 do 3 lat w nowszych pojazdach.Pojawiające się jakiekolwiek symptomy niesprawności w/w układu należy jak najszybciej diagnozować na urządzeniu płytowym lub rolkowym do sprawdzania hamulców a nasza jazda zapewni bezpieczeństwo nam i innym użytkownikom dróg.
 

 

Opracowanie: mgr inż. Edward Rymaszewski  
Adaptacja: mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony