.

Nasze Publikacje
Auto Moto Serwis 12/2010

Artykuł zastrzeżony prawem autorskim - kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody autora zabronione

 

                 

Regeneracja i kontrola parametrów turbosprężarek

 

Nieustanny rozwój konstrukcyjny turbosprężarek i technologia ich wykonania w tolerancji rzędu mikrometrów, wymuszają konieczność stosowania w procesie naprawczym coraz bardziej zaawansowanych urządzeń.

Ponieważ ceny tych urządzeń są wysokie, kupują je warsztaty specjalizujące w regeneracji turbosprężarek. Urządzeniami cieszącymi się uznaniem są profesjonalna, wysokoobrotowa  (do 200 tys. obr./min) wyważarka do rdzeni turbosprężarek typu 110MBRS firmy Schenck oraz włoski przyrząd typu GateTest3  do kontroli nastaw systemów zmiennej geometrii opartych na siłownikach pneumatycznych oraz elektronicznych.

W zakładzie specjalizującym się w naprawach turbosprężarek, każdy egzemplarz zakwalifikowany do regeneracji przechodzi pełen proces naprawczy według procedur producentów z wykorzystaniem nowych elementów zestawu naprawczego takich firm jak: Holset, Garrett, KKK, Schwitzer, IHI, Mitsubishi oraz kompletem testów przy prędkościach obrotowych pomiędzy 10 a 200 tys. obr./min na w/w urządzeniach.

Proces naprawczy turbosprężarek przebiega następująco:

o    demontaż turbosprężarki,

o    mycie oraz czyszczenie wszystkich elementów,

o    kontrola i ocena punktów pomiarowych wskazanych przez producenta,

o    wymiana kompletu elementów z zestawu naprawczego,

o    wstępne wyważanie zespołu wirującego przy prędkościach nie przekraczających 10 tys. obr./min,

o    osadzenie zespołu wirującego w korpusie do postaci gotowego rdzenia,

o    precyzyjne wyważanie rdzenia turbosprężarki w przedziale prędkości od

o    10 do 200 tys. obr./min,

o    montaż końcowy,

o    sprawdzenie i ewentualna regulacja wartości ciśnienia doładowania.

 

Wyważarka do rdzeni

 Nierównomierny rozkład masy wirującej względem osi wirowania jest nazywane niewyważeniem. Powoduje ono siły odśrodkowe, wibracje i hałas podczas wirowania. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia łożyskowania turbosprężarki. Z reguły wyważanie na wyważarce Schenck110MBRS przebiega w dwóch etapach:

- wstępnym, przebiegającym przy prędkości do 10 tys. obr./min, w którym masę zdejmuje się z  odpowiednich fragmentów wirników zespołu wirującego;

 

 - dokładnym, przy prędkości do 200 tys. obr./min, przy czym wyważarka współpracuje ze zbiornikiem wyrównawczym (1000 litrów) i sprężarką o wydajności 2,2 m³/min podającą  ciśnienie do 16 barów. System smarowania jest zintegrowany w urządzeniu i podaje ciśnienie 4-5 barów. Ekran dotykowy umożliwia szybki i czytelny odczyt niewyważenia w jednostce masy, który jest przedstawiony w wartości na danym kącie;

Wyważarka służy do pomiaru i korekcji niewyważenia kompletnych rdzeni turbosprężarek. Rdzeń to zespół wirujący osadzony w korpusie

 

Urządzenie ma tzw. adaptery dla różnorodnych rdzeni turbosprężarek

 

 Po dokonaniu pomiaru określona wartość niewyważenia do korekcji jest pokazana bezpośrednio na monitorze jako wartość na danym kącie.

  Następnie obsługujący urządzenie dokonuje korekty masy na nakrętce rdzenia, po stronie koła kompresora za pomocą frezu zamocowanego do ręcznej szlifierki.

Kolejny pomiar pokaże, czy skorygowane niewyważenie mieści się w tolerancji. Liczba wykonywanych korekt dla jednego rdzenia zależna jest od wartości niewyważenia oraz doświadczenia pracownika.

 

Przyrząd do kontroli nastaw systemów zmiennej geometrii

Oprócz dokładnego wyważania, niezbędna jest również kontrola oraz korekcja nastaw systemu zmiennej geometrii turbosprężarki. Funkcje te spełnia przyrząd włoskiej firmy GateTest3,

który umożliwia sprawdzenie prawidłowej nastawy systemu zmiennej geometrii siłowników pneumatycznych i z modułem elektronicznym oraz  pneumatycznych wyposażonych w sensor położenia. Procedura pomiaru i regulacji odbywa się w ten sposób, że z bazy danych urządzenia wybieramy model turbiny (numer identyfikacyjny) wg klasyfikacji danego producenta. Możliwe jest również samodzielne wprowadzanie do bazy modułu kolejnych charakterystyk nowych turbosprężarek.  Następnie przewody podciśnieniowe turbosprężarki podłączamy do przyrządu . Przyrząd podczas dynamicznej zmiany wartości ciśnienia lub podciśnienia sterującego siłownikiem dokonuje w sposób płynny pomiaru przemieszczenia dźwigni sterującej systemem zmiany położenia kierownic turbosprężarki. Otrzymane w ten sposób dane zawierają informacje o wartościach ciśnienia w momencie wykrycia ruchu dźwigni, podczas przemieszczenia aż do chwili spotkania ze zderzakiem. Otrzymana charakterystyka porównywana jest z charakterystyką znajdującą się w bazie pamięci modułu. W wyniku tego otrzymujemy jednoznaczną informację o kierunku, w którym należy wykonać korektę długości dźwigni. Urządzenie  GateTest umożliwia także przeprowadzenie podstawowej diagnostyki działania elektronicznych modułów sterujących.

Opracowanie na podstawie materiałów i zdjęć firmy Cartur z Bydgoszczy

 

 

Opracowanie: mgr inż. Edward Rymaszewski
Adaptacja do www: mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony