.

SREBRNA SZKOŁA 2014

 

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza,
że
Technikum Samochodowe
w ZS Samochodowych w Bydgoszczy
 
jest wśród 200 najlepszych techników
w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014
i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2014”.

 

Jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Jakość  nauczania, jakość zarządzania uczelnią, szkołą średnią, jakość we wchodzeniu w kontakt z otoczeniem społecznym i biznesowym. Budowanie kultury jakości jest nadrzędną racją przygotowywania rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej.

Co roku na ten ranking czekają młodzi ludzie, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji – wybrać szkołę średnią, uczelnię i kierunek studiów.  Naszym (PERSPEKTYWY) wielkim marzeniem jest, aby w wyborach tych jakość stała się głównym wyznacznikiem.

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Kryteria Rankingu Techników 2014: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE)
i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Liceum Akademickie UMK w Toruniu jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu najlepszym technikum w Polsce - według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014, który po raz szesnasty został opublikowany przez Perspektywy.

Jak na tle innych szkół
wypada
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy?

1. Ranking Techników w Bydgoszczy

                      Tu znajdziesz cały ranking miesięcznika PERSPEKTYWY
 

miejsce
w Bydgoszczy

miejsce
w Polsce

Przyznany tytuł

Nazwa szkoły

1

4

ZŁOTA SZKOŁA

Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Elektronicznych

2

42

ZŁOTA SZKOŁA

Technikum Hotelarskie
w ZS Gastronomicznych

3

70

ZŁOTA SZKOŁA

Technikum Chemiczne
w Zespole Szkół Chemicznych

4

107

SREBRNA SZKOŁA

Technikum Ekonomiczne
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

5

143

SREBRNA SZKOŁA

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Samochodowych

6

290

BRĄZOWA SZKOŁA

Technikum Gastronomiczne
w Zespole Szkół Gastronomicznych

 

2. Ranking Techników Samochodowych w województwie Kujawsko-pomorskim wśród wszystkich techników
    (nie   tylko samochodowych) w Polsce

                      Tu znajdziesz cały ranking miesięcznika PERSPEKTYWY

 

miejsce
w województwie wśród techników samochodowych

miejsce
w województwie wśród wszystkich techników

miejsce
w Polsce

Nazwa szkoły

1

12

143

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

2

30

+300

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Samochodowych
w Toruniu

3

40

+300

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Samochodowych
 we Włocławku

 

3. Ranking zdawalności egzaminów zawodowych wśród techników w Bydgoszczy

                        Tu znajdziesz cały ranking miesięcznika PERSPEKTYWY

 

miejsce
w Bydgoszczy

miejsce
w Polsce

Nazwa szkoły

1

3

Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Elektronicznych

2

9

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Samochodowych

3

25

Technikum Chemiczne
w Zespole Szkół Chemicznych

4

76

Technikum Hotelarskie
w Zespole Szkół Gastronomicznych

 

4. Technik pojazdów samochodowych – ranking egzaminów zawodowych

                       Tu znajdziesz cały ranking miesięcznika PERSPEKTYWY

 

miejsce
w województwie wśród techników  samochodowych

miejsce
w Polsce wśród techników samochodowych

Nazwa szkoły

1

10

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy

 

 Pełną informację każdy zaineresowany znajdzie na stronie miesięcznika PERSPEKTYWY

 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony