gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Bezkolizyjne za kilka lat?


Nareszcie jedno z najbardziej niebezpiecznych
i niewydolnych skrzyżowań zniknie z mapy miasta.
Są już realne plany przebudowy ronda Bernardyńskiego do końca 2008 roku.

 

Cała inwestycja ma kosztować blisko 50 mln zł. Wyburzonych ma być ponad 50 budynków mieszkalnych i lokali usługowych. Miasto ma wyłożyć 22 mln, o pozostałe środki ubiegać się będzie z funduszy europejskich.

Dwie koncepcje

Projektanci opracowali dwie koncepcje przebudowy ronda Bernardyńskiego. Pierwsza z wyspą centralną, sygnalizacją świetlną i tunelem na kierunku wschód- zachód. Druga to skrzyżowanie bez wyspy również z tunelem i łącznicą umożliwiającą przejazd z ul. Wały Jagiellońskie w kierunku ul. Bernardyńskiej. Ponieważ najmniej wad i kontrowersyjnych rozwiązań ma pierwszy projekt, stąd on najprawdopodobniej będzie realizowany.

Bezpiecznie i bezkolizyjnie?

Nowe dwupoziomowe skrzyżowanie ma gwarantować płynność ruchu i pierwszeństwo na dwóch ciągach komunikacyjnych.

  • W kierunku północ –południe kierowcy przejeżdżaliby przez nowe skrzyżowanie z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną.

  • Na kierunku wchód-zachód ul. Toruńską – Wały Jagiellońskie w tunelu po śladzie drogi krajowej nr 80.

“Express” przyjrzał się nowemu rozwiązaniu. Okazuje się, że projektanci pozostawili wady obecnego ronda Bernardyńskiego – obszary A i B. Przy tej geometrii skrzyżowania w zaznaczonym obszarze A może nadal dochodzić do konfliktów ruchowych pomiędzy pojazdami -1 i 2. Wynika to ze znacznie wydłużonej płaszczyzny kolizji wlotu ul. Bernardyńskiej i przesuniętego wylotu w ul. Wały Jagiellońskie. Drugim mankamentem jest asymetryczne względem osi skrzyżowania usytuowanie torów tramwajowych w kierunku Babiej Wsi. Mamy nadzieję, że przy opracowywaniu ostatecznego projektu te mankamenty zostaną usunięte.
 

 

Mirosław Tomacki
e-mail:
mirosław.tomacki@wp.pl
“Express Bydgoski” poniedziałek, 2 sierpnia 2005

początek strony