gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Perony dla autobusów

 

Na ukończeniu są roboty drogowe w obrębie dworca PKP.
Jeszcze w tym roku kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu.

 

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości niewydolnego układu komunikacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego. Ponadto ma umożliwić kierowcom samochodów osobowych bezpośredni dojazd pod dworzec PKP. W niedalekiej przyszłości, gdy PKP zamontuje windy dla osób niepełnosprawnych zlikwidowanie przejścia dla pieszych przy dworcu i skierowanie ruchu pieszego tunelem.

Roboty drogowe są w końcowej fazie, zatem na dniach kierowców czekają poważne zmiany. Z ul. Zygmunta Augusta, po skręceniu w lewo będzie można wjechać na dwa pasy ruchu, a nie jak dotychczas na trzy, a nawet cztery. Dalej, na skrzyżowaniu z ul. Unii Lubelskiej będzie dozwolony tylko kierunek prosto.

Na odcinku ul. Dworcowej od ul. Zygmunta Augusta do Unii Lubelskiej wybudowane zostały dwa perony dla pieszych z przystankami dla “busów”. W tym miejscu trzeba będzie zwracać uwagę na wyjeżdżające pojazdy, które nie mają jednoznacznego statusu pierwszeństwa – rysunek szczegółowy A.

Problem polega na tym, że na obszarze zabudowanym kierujący pojazdem zbliżając się do przystanku autobusowego ma obowiązek umożliwić włączenie się do ruchu autobusowi, jeżeli kierowca tego pojazdu sygnalizuje kierunkowskazem zamiar wjechania z zatoki na jezdnię lub zamiar zmiany pasa ruchu – art. 18.1. ustawy “Prawo o ruchu drogowym”. W przypadku pojazdu 1 i 2 (rysunek szczegółowy) trudno jednoznacznie określić, który z pojazdów powinien jechać pierwszy. Jeszcze gorszą sytuację przedstawia konflikt ruchowy pomiędzy pojazdem 3 i 4 na rysunku głównym. Jaki status prawny ma pojazd 3 - włączającego się do ruchu, czy już będącego w ruchu? Jest to podstawą w rozstrzyganiu pierwszeństwa pomiędzy tymi pojazdami.

“Express” przestrzega Czytelników przed przypadkami niejednoznacznego pierwszeństwa z “busami”, bowiem projektant tych wątpliwości nie uwzględnił, a w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, chyba o nich nie wiedzą.
 

 

Mirosław Tomacki
e-mail: mirosław.tomacki@wp.pl
"Express Bydgoski” wtorek, 27 grudnia 2005

początek strony