gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Trzy razy ustąp

 

Skrzyżowanie ulic:

Wojska Polskiego – Magnuszewska – Jar Czynu Społecznego

 

Jest to skrzyżowanie z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu ul. Wojska Polskiego. Wlotami podporządkowanymi są ulice Magnuszewska i Jar Czynu Społecznego. Pomimo, że skrzyżowanie posiada wyspę centralną, jego wloty oznakowane są znakami drogowymi D-1 “droga z pierwszeństwem” i A-7 “ustąp pierwszeństwa”.

 

Skrzyżowanie to charakteryzuje się stosunkowo dużą powierzchnią i posiada wyznaczone znakami poziomymi i pionowymi kierunki ruchu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wzdłuż pasa dzielącego jezdnie drogi z pierwszeństwem, przebiega symetrycznie torowisko tramwajowe.

Od Chemika

Wyjazd z drogi podporządkowanej ul. Magnuszewskiej wymaga od kierowcy ustąpienia pierwszeństwa trzy razy, zanim to skrzyżowanie opuści. Najpierw w pozycji pojazdów 1 i 2 należy przepuścić pojazdy A znajdujące się na pierwszej jezdni. Po znalezieniu luki i wjeździe na skrzyżowanie trzeba upewnić się z lewej i prawej strony, czy nie nadjeżdża tramwaj. Ustępujemy pierwszeństwa obu pojazdom szynowym i dopiero możemy wjechać za torowisko - do pozycji pojazdu 3 i 4. Tutaj ponownie ustępujemy pierwszeństwa, ale pojazdom B na drugiej jezdni. Dalsza jazda odbywa się zgodnie z przyjętym kierunkiem ruchu i zaznaczonym na rysunku torem jazdy.

Kierowco zapamiętaj!

  • zbliżając się do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego zmniejsz prędkość. Oceń sytuację na przejściach dla pieszych oraz zachowanie pojazdów na wlotach podporządkowanych. Posiadanie pierwszeństwa nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
  • tego skrzyżowania nie da się pokonać za jednym razem, pokonuj je etapami. Najpierw ustąp pierwszeństwa pojazdom na pierwszej jezdni, następnie tramwajowi z prawej i lewej strony i jeszcze raz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
  • zatrzymując się wewnątrz skrzyżowania dokładnie oceń sytuację na najbliższej jezdni, zwłaszcza prędkość pojazdów nadjeżdżających ul. Wojska Polskiego. Widoczność z tych miejsc jest ograniczona – droga z pierwszeństwem do skrzyżowania przebiega po łuku,
  • na tym skrzyżowaniu tramwaj zawsze posiada pierwszeństwo; przed każdym przejechaniem przez tory upewnij się odwracając głowę w lewo i w prawo.

 

Mirosław Tomacki
e-mail: mirosław.tomacki@wp.pl
"Express Bydgoski” wtorek, 10 stycznia 2006

początek strony