gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Dwukierunkowa pułapka

 

                                         Plac Piastowski

W Bydgoszczy, po północno-zachodniej stronie Placu Piastowskiego jest ulica, po której niemal wszyscy kierowcy jeżdżą nieprawidłowo. Gdy pojawi się kierowca, który stosuje się do obowiązującej organizacji ruchu narażony jest na słowne uwagi lub przykre gesty.

 

Wyjeżdżając z parkingu pojazdem w pozycji 1 można jechać nie tylko w kierunku ul. Śniadeckich, ale również w kierunku ul. Chrobrego i zająć pozycję pojazdu 2. Jadąc w tym kierunku trzeba się liczyć z kolizją z nieprawidłowo jadącym lewą stroną drogi dwukierunkowej pojazdem w pozycji 3. Kierowcy pojazdów 3 są przekonani, że ta ulica jest jednokierunkowa, ponieważ przy wylocie z niej ustawiony jest znak B-2 “zakaz wjazdu” (strzałka).

Także przy skrzyżowaniu z ul. Śniadeckich zaobserwować można konflikty ruchowe pomiędzy pojazdami A i B (rysunek szczegółowy). Wyjeżdżając z dwukierunkowej ulicy manewr należy wykonywać od środka jezdni, a nie od jej lewej krawędzi. Niemal wszyscy kierowcy zajmują pozycję pojazdu B – przy lewej krawędzi jezdni dwukierunkowej. W przypadku kolizji pomiędzy pojazdami A i B prawidłowo jedzie kierowca pojazdu A.

Patrz na znaki!

W omawianą ulicę można wjechać tylko od północnej strony. Na jej początku nie ma ustawionego znaku D-3 “droga lub jezdnia jednokierunkowa”, dlatego kierowca musi jechać prawą stroną i jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Zaznaczony strzałką znak B-2 “zakaz wjazdu” dotyczy tylko kierujących od strony ul. Warszawskiej i Śniadeckich i nie może być upoważnieniem do jazdy lewą stroną drogi. Niestety większość kierowców Znak B-2 “zakaz wjazdu” łączy z ruchem jednokierunkowym.

A jak przepisy?

Przepisy prawne, a w tym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów oraz Instrukcja o znakach drogowych pionowych obowiązująca głównie drogowców zezwalają na ustawianie znaku B-2 “zakaz wjazdu” w drogę dwukierunkową i nie ma to nic wspólnego z kierunkiem ruchu na drodze objętej tym zakazem. Ruch drogowy na tej ulicy jest zorganizowany poprawnie i zgodnie z przepisami, a błędy popełniają kierowcy.  
 

 

Mirosław Tomacki
e-mail: mirosław.tomacki@wp.pl
"Express Bydgoski” czwartek, 17 sierpnia 2006

początek strony