gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Zamiast labiryntu uliczek nowe rondo

 

                                                       Węzeł Kujawski
                Carefour - Kujawska - Nowobrzozowa

Źle funkcjonujące i niewydolne skrzyżowanie ul. Kujawskiej z ul. Brzozową powoli znika.
Na jego miejscu powstanie jedenaste rondo.

Na miejscu obecnych hałd piasku i rozkuwanego asfaltu wzdłuż ul. Kujawskiej powstanie nowe skrzyżowanie. Jego lokalizacja i podłączenie do przyległych ulic znacznie zmieni układ komunikacyjny w tej części miasta. Zamknięta zostanie ul. Brzozowa od wschodniej strony. Nieprzejezdna do ul. Kujawskiej stanie się ul. Ujejskiego (rysunek szczegółowy A). Przejazd ze Szwederowa do centrum miasta odbywać się będzie ul. Nowobrzozową o trzech pasach ruchu.

Nowe rondo

Na rysunku głównym przedstawione jest projekt budowlany nowego skrzyżowania. Będzie typowym skrzyżowaniem z wyspą centralną o rozszerzonych wlotach i ruchem kierowanym sygnalizacją świetlną. Przewiduje się jest tutaj wielofazowy program świateł dostosowany do panujących natężeń i struktury kierunkowej. Ponadto zastosowana inteligentna sygnalizacja zielone światło zapalać się będzie na najbardziej obciążonym wlocie. Zaznaczyć należy, że geometria skrzyżowania oraz kształt wyspy centralnej jest zgodny z wytycznymi projektowania takich skrzyżowań.

Przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym przy wjeździe na skrzyżowanie obowiązywać będą zasady pierwszeństwa jak na rondzie. Ustawione będą znaki A-7 “ustąp pierwszeństwa” i C-12 “ruch okrężny” występujące łącznie.

Piesi i rowerzyści

W obrębie całego skrzyżowania rozdzielony zostanie ruch rowerowy i pieszy. Lokalizacja przejazdów dla rowerów na skrzyżowaniu od wewnętrznej strony, a ścieżek rowerowych (kolor czerwony) od strony jezdni. Krzyżowanie się ruchu rowerowego i pieszego oznaczony będzie znakami poziomymi przejścia dla pieszych.
 

 

Mirosław Tomacki
e-mail
: mirosław.tomacki@wp.pl
"Express Bydgoski” czwartek, 27 lipca 2006

początek strony