gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Ruszyła opóźniona inwestycja

 

Trasa W-Z
Ludwikowo – Żeglarska - Kąpielowa
Za dwa lata kierowcy nie będą kluczyć w centrum miasta, by dojechać z ul. Kamiennej do Węzła Zachodniego.

 

Znajdujące się dotychczas tylko w planach i koncepcjach przedsięwzięcie wybudowania równoległego dla ul. Fordońskiej, Jagiellońskiej i ul. Grunwaldzkiej połączenia wschodniej części miasta z jego zachodnią stroną przybiera konkretnych kształtów.

 

Przebieg trasy W-Z na Jachcicach rozpatrywany był w dwóch wariantach. Zrezygnowano z tańszego, który przewidywał połączenie ul. Artyleryjskiej z obecną ul. Ludwikowo. Wybrany został wariant droższy bez większych zmian w obecnym układzie komunikacyjnym na Jachcicach i w obrębie ul. Żeglarskiej.

Nowa trasa

Od wiaduktu przy ul. Zaświat, który opisywaliśmy w ubiegłym tygodniu nowa arteria przebiegać będzie po południowej stronie obecnej ul. Ludwikowo. Najpierw z jedną jezdnią o zmiennej szerokości (dwa, trzy pasy ruchu) i nowym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną przed ul. Kmicica. Przy ul. Żeglarskiej trasa W-Z przebiegać będzie dołem obniżając się stopniowo od skrzyżowania z sygnalizacją do mostu na Brdzie.

Obecna ul. Ludwikowo na odcinku od ul. Średniej do ul. Żeglarskiej będzie bez zmian. Zachowany zostanie charakter dzielnicy domków jednorodzinnych. Odpowiedni komfort zapewnić mają ekrany akustyczne, wymania okien w domach od strony trasy W-Z oraz uspokojenie ruchu drogowego po północnej stronie.

Bezpiecznie i bezkolizyjnie

Najważniejszym elementem tego odcinka drogi szybkiego ruchu jest tunel pod ul. Żeglarską – rysunek szczegółowy. Zlokalizowany będzie po południowej stronie obecnego skrzyżowania z łamanym pierwszeństwem. Na górnym poziomie przewidziano przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów z rozdzieleniem chodników od ścieżek rowerowych.

Duże zmiany czekają mieszkańców Jachcic przy skrzyżowaniu ul. Kąpielowej z ul. Niecałą. Nie będzie już bezpośredniego połączenia tych dróg. Wyjazd z ul. Kąpielowej przewidziany jest tylko w kierunku wschodnim. Zatem dojazd do ul. Grunwaldzkiej odbywać się będzie ul. Żeglarską i łącznicą w kierunku mostu na Brdzie.
 

 

Mirosław Tomacki
e-mail
: mirosław.tomacki@wp.pl
"Express Bydgoski” czwartek, 6 lipca 2006

początek strony