gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Inwestycja ruszyła


Wiadukt Artyleryjska - Ludwikowo
 

Na ukończeniu jest budowa utwardzonej ul. Zaświat. Przygotowywane jest podłoże pod nasyp wiaduktu. A pierwsze samochody mają przejechać w maju 2008 roku.

 

Przygotowywanie terenu pod ostatni etap trasy WZ trwa już kilka lat. Między innymi wyremontowane zostały drogi dojazdowe. Ulica Zaświat stanowić będzie dodatkowy dojazd od dworca PKP do ul. Gdańskiej. Podobnie z wyremontowaną ulicą Rynkowską. Będzie drogą dojazdową do znajdujących się tam firm usługowych, bez przejazdu przy cmentarzu komunalnym.

Dziś przedstawiamy Czytelnikom zatwierdzony do realizacji projekt trasy W-Z z wiaduktem nad torami i rozjazdem przy ul. Zaświat.

- Najtrudniejszym i najdroższym elementem budowanej trasy W-Z jest wiadukt nad torami kolejowymi przy ul. Zaświat – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Marek Kowalczyk. - Projekt przewiduje 200 m wiaduktu zarówno w łuku poziomym jak i pionowym. W pierwszym etapie wiadukt będzie z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu, z chodnikiem i ścieżką dla rowerów zlokalizowaną po jego północnej stronie. Z kolei przejazd kolejowy, skrzyżowanie ul. Artyleryjskiej z ul. Zaświat i pętla autobusowa przy ul. Rycerskiej, które wybudowane zostały w lipcu 2002 roku - pozostaną bez zmian - wyjaśnia.

Na rysunku przedstawiony jest układ drogowy w obrębie wiaduktu łączącego ul. Artyleryjską z ul. Ludwikowio. Od wschodniej strony na kierunku głównym nastąpi odchylenie jezdni z ul. Artyleryjskiej (3) w teren obecnej bocznicy kolejowej i dalej w górę na wiadukt. Na nasypie w obrębie przystanku autobusowego znajdować się będzie skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi (2). Umożliwi ono dojazd do ul. Zygmunta Augusta i ul. Zaświat. Także tędy możliwy będzie dojazd do cmentarza od strony Ludwikowi i dworca PKP. Bez zmian będzie obecne skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem przy wejściu głównym na cmentarz Starofarny. Dla pieszych i rowerzystów przewiduje się chodniki i ścieżki wzdłuż wszystkich jezdni a także w obrębie wiaduktu. W obrębie wiaduktu przewiduje się cztery przystanki autobusowe, ścieżkę rowerową oraz parkingi przy cmentarzu Starofarnym.
 

 

Mirosław Tomacki
e-mail: mirosław.tomacki@wp.pl
"Express Bydgoski” środa, 6 września 2006

początek strony