gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Rysuje się nowe rondo


Rondo
 Kujawska - Brzozowa
 

W miejscu hałd piasku i rozkopanego terenu przy ul. Kujawskiej i Jana Pawła II rysuje się nowe skrzyżowanie. Widać wyspę centralną, linię krawężników nowych jezdni oraz ulicę Nowobrzozową.

Na miejscu obniżonego terenu przy ul. Kujawskiej powstaje nowe skrzyżowanie. Jego lokalizacja i podłączenie do przyległych ulic znacznie zmieni układ komunikacyjny tej części miasta. Od wschodniej strony zamknięta zostanie ul. Brzozowa. Nieprzejezdna do ul. Kujawskiej stanie się ul. Ujejskiego. Przejazd ze Szwederowa do centrum miasta odbywać się będzie ul. Nowobrzozową o trzech pasach ruchu (rysunek szczegółowy A). Całe skrzyżowanie jest obniżone w stosunku do obecnego poziomu ul. Kujawskiej. Wynika to z tąd, że przejazd do Carrefoura i do ronda Toruńskiego od strony Szwederowa odbywać się będzie tunelem pod ul. Jana Pawła II.

Nowe rondo

Na rysunku głównym przedstawione jest nowe rondo. Będzie typowym skrzyżowaniem z wyspą centralną o rozszerzonych wlotach i ruchem kierowanym sygnalizacją świetlną. Przewiduje się jest tutaj wielofazowy program świateł dostosowany do panujących natężeń i struktury kierunkowej. Ponadto ma być zastosowana inteligentna sygnalizacja. Oznacza to, że zielone światło zapalać się będzie na najbardziej obciążonym wlocie. Przy wyłączonej sygnalizacji lub żółtym sygnale ostrzegawczym obowiązywać będą zasady pierwszeństwa jak na rondzie.

Piesi i rowerzyści

W obrębie całego skrzyżowania rozdzielony zostanie ruch rowerowy i pieszy. Lokalizacja przejazdów dla rowerów na skrzyżowaniu od wewnętrznej strony, a ścieżek rowerowych (kolor czerwony) od strony jezdni. Krzyżowanie się ruchu rowerowego i pieszego oznaczony będzie znakami poziomymi jak przejścia dla pieszych.
 

 

Mirosław Tomacki
e-mail: mirosław.tomacki@wp.pl
"Express Bydgoski” środa, 14 listopada 2006

początek strony