gora

Bezpieczeństwo

Artykuł publikujemy za zgodą autora

 

Trudne tory jazdy


Jagiellońska - Ogińskiego
 

Na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Ogińskiego nie wszyscy kierowcy prawidłowo utrzymują tor jazdy podczas skręcania. W konsekwencji dochodzi do zajeżdżania drogi i wymuszania pierwszeństwa.


Pomimo, że miesiąc upłynął od otwarcia północnego wlotu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Ogińskiego, a część kierowców nadal się gubi. Nie wiedzą jak jechać i który pas zajmować podczas skręcania, aby nie powodować konfliktów ruchowych. Z sygnałów od Czytelników i naszych obserwacji wynika, że miejscem, w którym najczęściej powstają zagrożenia bezpieczeństwa jest południowa jezdnia ul. Jagiellońskiej.

Na rysunku szczegółowym A przedstawiona jest sytuacja, w której regularnie dochodzi do konfliktu ruchowego pomiędzy skręcającymi w lewo pojazdami 1 i 2. W tym konkretnym przypadku nieprawidłowo jedzie kierowca pojazdu 1, który po skręceniu powinien wjechać na prawy pas.

Jedź czytelnie

Poprawny przejazd z ul. Ogińskiego we wszystkich kierunkach pokazany jest na rysunku głównym. Pojazdem w pozycji 1 możemy jechać w lewo w kierunku ul. Jagiellońskiej oraz zawrócić (w ul. Ogińskiego). Z kolei ze środkowego pasa ruchu pojazdem A wolno nam jechać prosto w kierunku dworca PKS oraz w lewo w kierunku ul. Jagiellońskiej. Aby nie doszło do sytuacji przedstawionej na rysunku szczegółowym z pozycji pojazdu D, z zachowaniem pierwszeństwa wjeżdżamy na pas prawy do pozycji pojazdu E. Natomiast pojazdem 2 wjeżdżamy w miejsce pojazdu 3. Przy zawracaniu pojazdem 2 możemy wjechać na dwa pasy ruchu w miejsce pojazdu 4 lub 5.

Pamiętajmy, aby podczas przejazdu przez skrzyżowanie obserwować sygnalizatory. Może się zdarzyć, że w trakcie przejazdu nastąpi zmiana nadawanego sygnału i ruch zostanie otwarty na kierunku kolizyjnym.
 

 

Mirosław Tomacki
e-mail: m.tomacki@express.bydgoski.pl
"Auto moto” środa, 16 stycznia 2008

początek strony