gora

Bezpieczeństwo

 


Wypadek na drodze

Może się zdarzyć, że kierując pojazdem uczestniczysz w wypadku drogowym. Sam wychodzisz z wypadku cało.


Co robić?

  Nie wpadaj w panikę.
Nie uciekaj z miejsca wypadku.
  Rozpoznaj sytuację.

Jeżeli są ranni:

Wyłącz stacyjkę w samochodzie swoim i współuczestnika wypadku. Zmniejszysz w ten sposób ryzyko pożaru lub wybuchu, na skutek wycieku benzyny lub ulatniania się gazu (samochód może być zasilany gazem płynnym). Sprawdź, czy w samochodzie nie pali się papieros.
  Oznacz miejsce wypadku, wystawiając trójkąt ostrzegawczy i, jeżeli to możliwe, włączając światła awaryjne (szczególnie w ciemnościach).
  Próbuj udzielić rannym pierwszej pomocy.
Wezwij Pogotowie Ratunkowe i Policję. Jeśli w samochodzie nie masz telefonu komórkowego ani CB radia, a w pobliżu nie ma telefonu, zatrzymaj pierwszy nadjeżdżający pojazd i poleć kierowcy wezwać pomoc.
Nie podejmuj żadnych działań, które mogłyby utrudnić ustalenie przyczyn wypadku.

Pamiętaj!

Nie udzielenie pomocy ofierze wypadku grozi aresztem lub grzywną z jednoczesnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat. Przez udzielenie pomocy rozumie się nie tylko samodzielne ratowanie ofiar wypadku, lecz w szczególności zadbanie o możliwie szybkie sprowadzenie fachowej pomocy medycznej. Do czynności tej nie powinien przystępować sprawca wypadku będący w szoku, aby nie przysporzyć jeszcze większej szkody, niż to uczynił.

Jeżeli nie ma rannych lub zabitych:

Staraj się usunąć pojazd z jezdni, aby nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu.
Wyłącz stacyjkę. Oznacz miejsce wypadku, wystawiając trójkąt ostrzegawczy i włączając światła awaryjne.
  Nie musisz wzywać policji, chyba że są problemy z ustaleniem winy, współuczestnik jest obywatelem obcego państwa, winny spowodowania wypadku nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC lub jest w stanie nietrzeźwym, a także gdy szkody materialne są znaczne.
Sporządź stosowne oświadczenie.

Oświadczenie powinno zawierać:

Datę, godzinę i miejsce wypadku.
Opis zdarzenia z uwzględnieniem marek, typów i numerów rejestracyjnych pojazdów biorących w nim udział.
  Dane personalne uczestników wypadku - kierujący i właściciele pojazdów z podaniem miejsca zamieszkania oraz numeru i kategorii prawa jazdy.
Jednoznaczne określenie, kto ponosi winę za zaistniałe zdarzenie.
  Nazwę firmy, w której jest ubezpieczony samochód sprawcy i numer polisy OC.
Wykaz spowodowanych uszkodzeń pojazdu.
Wyszczególnienie świadków wypadku.
Podpisy osób sporządzających oświadczenie.
Można dołączyć szkic sytuacyjny.

Może się zdarzyć, że kierując pojazdem nadjechałeś pierwszy na miejsce wypadku.

Co robić?

  Nie odjeżdżaj! Ktoś może potrzebować Twojej pomocy. Pamiętaj, Ty też możesz się kiedyś znaleźć w podobnej sytuacji.
Zatrzymaj swój pojazd w bezpiecznym miejscu i włącz światła awaryjne. W ciemności oświetl miejsce wypadku światłami mijania.
Zachowaj spokój.
  Wyłącz stacyjkę w rozbitym pojeździe. Zmniejszy to niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Zobacz, czy gdzieś nie pali się papieros.
  Oceń sytuację: ilu jest rannych, kto spośród nich jest najbardziej poszkodowany.
Oznacz miejsce wypadku trójkątem ostrzegawczym.
   Udziel  pomocy poszkodowanym. Ważne jest, aby pierwsza pomoc była udzielona jak najszybciej. Właściwe udzielenie pomocy w wielu wypadkach ratuje życie rannemu.
Jeżeli sam nie możesz wezwać Pogotowia Ratunkowego i Policji (nie masz telefonu, ani CB radia), zleć to nadjeżdżającym kierowcom.
  Włącz innych do pomocy w ratowaniu poszkodowanych.
Poproś kogoś o usunięcie osób, których obecność jest zbędna, a które mogą utrudniać sprawność działania.

Najczęstsze przyczyny śmierci

Czynności ratujące życie

Bezdech

Udrożnienie dróg oddechowych sztuczne oddychanie,
u
łożenie w pozycji bocznej ustalonej

Zatrzymanie krążenia

Masaż serca i równoczesne sztuczne oddychanie

Krwotok

 

Założenie opatrunku uciskowego lub opatrunku osłaniającego.
W wyj
ątkowych wypadkach - założenie opaski uciskowej

Wstrząs

Ułożenie na wznak z uniesionymi nogami, zabezpieczenie przed utratą ciepła, zapewnienie prawidłowego oddychania

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego znajdziesz tutaj
 

 

Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk
na podstawie Informatora samochodowo-motocyklowego WKŁ

początek strony