gora

Wycieczka do jednostek wojskowych NATO
Centrum Eksperckiego Żandarmerii Wojskowej( MPCoE)
oraz Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce (NFIU Poland)

Odwiedziny

 

 

W dniu 18.10.2021 roku zostało zorganizowane wyjście grupy młodzieży Zespołu  Szkół Samochodowych do struktur międzynarodowych stacjonujących w Bydgoszczy tj. Centrum Eksperckiego Żandarmerii Wojskowej( MPCoE) oraz Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce (NFIU Poland). Celem wizyty było zapoznanie się z zadaniami ww. struktur, poszerzenie wiedzy ogólnej oraz motywacja do nauki języka angielskiego poprzez możliwość zastosowania go  w praktyce. W trakcie wizyty młodzież zapoznała się ze strukturami, przeznaczeniem oraz głównymi zadaniami stojącymi przed tymi jednostkami, nalezą do nich, integration, protection, defence. Spotkanie przebiegało w miłej, otwartej i  przyjaznej atmosferze. Zespół Szkół Samochodowych już wkrótce planuje rewizytę.
Poniżej kilka migawek z tej ciekawej wizyty:

     

   

     

     

Niniejszym bardzo dziękujemy
Dowództwu Jednostek Wojskowych Centrum Eksperckiego Żandarmerii Wojskowej( MPCoE)
oraz Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce (NFIU Poland)

za możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc, zapoznania się z działalnością NATO na terenie Bydgoszczy, a przede wszystkim za umożliwienie naszej młodzieży spotkania z żywym językiem angielskim w użyciu przez żołnierzy różnych narodowości. To była bardzo pouczająca lekcja w terenie.

********************************************************************************************

   

Wycieczkę zorganizowała nauczycielka języka angielskiego mgr Inna Pawlak
 

 

********************************************************************************************
 

 

Komentarz: Inna Pawlak, Ireneusz Kulczyk
O
pracowanie:  Ireneusz Kulczyk

początek strony