.

Jedna Kropla Życia

 


Mamy przyjemność zaprosić

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie organizowanym
 przez
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

„Jedna kropla życia”

w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego

 

Regulamin


I. Cel konkursu:

-          Poszerzanie zainteresowań mających na celu pomoc innym.

-          Rozwijanie zdolności literackich i plastycznych młodzieży.

-          Zachęcenie do prezentacji własnej twórczości artystycznej.

 

II. Organizatorzy konkursu:

-          Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy- świetlica.

 

III. Uczestnicy konkursu:

-          Uczestnicy szkół gimnazjalnych w Bydgoszczy.

-          Uczestnicy szkół średnich w Bydgoszczy.

 

IV. Forma konkursu:

     Prace młodzieży będą oceniane w dwóch kategoriach plastycznych:

-   plakat zachęcający do honorowego krwiodawstwa (wymiary dowolne)

-   komiks dot. honorowego oddawania krwi.

 

V. Termin i miejsce nadsyłania prac:

    Prace z dopiskiem „konkurs” należy nadsyłać do 30 kwietnia 2013 r.

    Na adres:

    Zespół Szkół Samochodowych

    ul. Powstańców Wielkopolskich 63

    85- 090 Bydgoszcz

    Tel. 52 342- 39- 39 wew. 30

Prace należy opatrzyć godłem uczestnika. Do pracy powinna być dołączona koperta
(z tym    samym godłem), w której prosimy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasę, nazwę szkoły oraz nazwisko nauczyciela z numerem kontaktowym.

  

VI. Nagrody

-  Nagrody będą przyznawane w dwóch grupach wiekowych: gimnazjum, szkoła średnia.

VII. Jury

Prace będą oceniane przez komisję, w skład której wejdą nauczyciele specjaliści zatrudnieni w naszej placówce, oraz  zaproszeni goście.

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:

-          Wręczenie nagród oraz prezentacja nadesłanych prac nastąpi w maju 2013r. w sali multimedialnej Zespołu Szkół Samochodowych, o czym wcześniej poinformujemy  telefonicznie.

-          Nazwiska laureatów będą umieszczone na stronie internetowej Konkursu

 

IX.  Nadesłane prace przechodzą na własność szkoły organizującej konkurs.

 

  

Zapraszamy do konkursu !!!

Szczegółowych informacji udziela p. Joanna Łysak – Żabicka, tel. 342-39-39  wew. 30.

 

1

Opracowanie
mgr Joanna Żabicka, mgr inż. Ireneusz Kulczyk

początek strony