.

Bezpieczne wakacje

Zobaczysz nas także na

Odwiedziny

PRZECZYTAJ,  ZANIM  BĘDZIESZ  POTRZEBOWAĆ WSPARCIA !!!

Lp.

Temat

1 Zasady bezpiecznego wypoczynku
2 Co to jest ICE w telefonie
3 Pierwsza pomoc - omdlenie
4 Pierwsza pomoc - pozycja bezpieczna
5 Pierwsza pomoc - wezwanie pomocy przez telefon
6 Pierwsza pomoc - resuscytacja krążeniowo - oddechowa niemowlęcia
7 Pierwsza pomoc - resuscytacja krążeniowo - oddechowa  z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
8 Pierwsza pomoc - zadławienie niemowlęcia
9 Pierwsza pomoc - zadławienie osoby dorosłej
10 Bezpieczny wypoczynek - kompendium wiedzy
11 Znaki nad wodą - jak je czytać?
12 Bezpiecznie nad morzem
13 Bezpiecznie w górach
14 Bezpiecznie w podróży
15 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.