.

    Polsko-niemiecka Wymiana Młodzieży
   Nasza młodzież w Rendsburgu

 

 

 Informationen ins Deutsch:   

W dniu 21.03.2015  w ramach  współpracy  z  zaprzyjaźnioną  szkołą  z Rendsburga  rozpoczęliśmy  naszą  rewizytę  w Niemczech.

Skorzystaliśmy z usług  przewozowych przedsiębiorstwa  Sindbad – sprawdzonej firmy  transportowej , która dysponuje flotą 350  autokarów i świadczy  usługi na terenie  niemal  całej  Europy.
Grupa  uczniów wraz  z opiekunami   po  pożegnaniu się  z rodzicami  uczniów  udała  się   w kilkunastogodzinną  podróż  przez Hamburg, Lubekę  do Kilonii. Zmęczeni  dotarliśmy  nad ranem do  umówionego  miejsca  przy  porcie w Kilonii,  skąd  ,,odebrali’’ nas  opiekunowie – nauczyciele  niemieccy. Z dworca udaliśmy  się do  naszego  miejsca  zakwaterowania dzielnicy  Kilonii – Schilksee. Wraz  z niemieckimi  uczniami  zostaliśmy  zakwaterowani  w  ośrodku  sportowym.

Jeszcze  tego  samego  dnia  pomimo  zmęczenia  podróżą  udaliśmy  się na spacer  po najbliższej  okolicy.  W pierwszym  dniu pobytu   po kolacji  w  ramach  integracji przedstawiliśmy się  nawzajem ,  przedstawiliśmy  się ,  ucząc  się  przy  okazji  nowych  zwrotów ( niemieckich  i  polskich ). Okazało  się, że  nauka języka nie  poszła na  marne . Pomocnym  językiem  był  również  język  angielski. Po podsumowaniu dnia (  co  było  codzienną praktyką ) zatwierdziliśmy  nasz  plan  pobytu .

Nazajutrz  już  pełną  parą  udaliśmy  się  z  rana zobaczyć  pracę i  charakter  świadczonych usług  w warsztacie samochodowym. Następnie ze  względu  na  położenie  okolic  szkoły  i  położenie geograficzne  pojechaliśmy  zobaczyć   śluzowanie i  pracę  związaną  z  obsługą Kanału  Kilońskiego.  Historia  kanału  sięga  czasów   cesarskich i liczy  sobie  ponad  100 lat.  Jest  to  osiągnięcie  techniki,  które ,  po  wielu  latach  spełnia  zamierzone funkcje ( skraca  drogę z  Morza  Północnego na Morze  Bałtyckie). Kanał stworzył szansę  rozwoju  gospodarczego dla  miast  leżących  wzdłuż  100  km  przeprawy zarówno  dla  kraju  związkowego Schleswig – Holstein, Niemiec i gospodarki europejskiej.  

W trzecim  dniu pobytu  uczniowi polscy i niemieccy  mieli  okazję zwiedzać  muzeum  morskie znajdujące  się  w  pobliskiej  miejscowości  Laboe. Muzeum  i pomnik  poświęcone  są  ofiarom morza, ale  również przedstawiają  historię  marynarki  wojennej  Niemiec - również  tę, która  nam  kojarzy  się  negatywnie .

 Mieliśmy  również  okazję  zobaczyć i  wejść  do  środka  okrętu  podwodnego  z  czasów  II  wojny  światowej U – Boot ( Być  może  był to jeden z tych  , który  negatywnie  zapisał  się w  naszej  historii. Tego  typu  okrętów wyprodukowano  700 sztuk).

Po tej  lekcji  historii pojechaliśmy zwiedzać muzeum  morskie  w  centrum Kilonii. Poznaliśmy  fakty  z  dziedziny  żeglugi, rybołówstwa oraz   dowiedzieliśmy  się  o  przebiegu  zdarzeń, które  miały  miejsce  w tym  mieście  pod koniec  pierwszej  wojny światowej  - buntu  marynarzy  kilońskich. Dowiedzieliśmy  się wiele  o  historii  i  rozwoju  miasta,  wykorzystaniu  potencjału portu,  rozwoju  turystyki  i handlu.
W  kolejnym  dniu  naszych  warsztatów  poznaliśmy  funkcjonowanie   zaprzyjaźnionej  szkoły,  poznaliśmy budynek  i  sale  lekcyjne  ,, od kuchni ‘’. Poznaliśmy  pracownie i  warsztaty.  Szczególnym  zainteresowaniem  naszych  uczniów  cieszyły  się  pracownie pojazdów mechanicznych (  można  było  zobaczyć  dotknąć  i  usiąść  za  kierownicą ).

W  ramach  ćwiczeń  w  warsztatach  szkolnych  składaliśmy  model  kutra  rybackiego.

Szczególnym    zainteresowaniem  zarówno  uczniów  polskich  i niemieckich cieszyło się  zwiedzanie jednego  z  największych  promów  pływających po  Bałtyku -  liniowca  Stena  Line  Scandinavica.  Poznaliśmy pracę  załogi, budowę, wyposażenie.  Przeszliśmy  przez  wszystkie  10  pięter liniowca  od  mostka  kapitana, poprzez  kajuty  załogi,  wyposażenie hotelowo-  restauracyjne, maszynownie  i  ładownie -  ogrom  robi  wrażenie.

Uczniowie  polscy  i niemieccy ( oraz ich  opiekunowie ) każdorazowo dokonywali  ewaluacji,  wymieniali poglądy  wzajemnie  się  poznając i  doskonaląc język ( nie  tylko  z  naszej  strony  zauważyliśmy  postęp  nauki  języka, ale też  uczniowie  niemieccy poznali  podstawowe  zwroty w  języku  polskim ).

Nawiązaliśmy  ciekawe  relacje,  nasza  współpraca z  pewnością  będzie  owocowała  kolejnymi  wymianami  młodzieży.
Po  pożegnaniu  z  naszymi  przyjaciółmi  z  Niemiec  udaliśmy  się  w  podróż  powrotną  tą  samą  drogą . Do  Bydgoszczy wróciliśmy  w  godzinach  rannych  28 marca -  zmęczeni podróżą,  ale  pełni  wrażeń,  cali  i zdrowi . 

*********************************************************************************************************************************

Polsko-niemiecką współpracę w ramach programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży organizuje mgr Barbara Borzych.
Wyjazdy i spotkania z młodzieżą niemiecką organizuje we współpracy
z mgr Piotrem Gryczką.
Naszą szkołą partnerską w Niemczech jest szkoła zawodowa
z Rendsburga
( Berufsbildungszentrum am Nord - Ostseekanal Europaschule ) - BBZ
z kraju związkowego Schleswig - Holstein.
Nasz pierwszy kontakt z tą szkołą nawiązaliśmy w 2011 roku podczas pobytu
w Centrum Spotkań Młodzieży w Rodowie na Mazurach.


 

 

Komentarz: mgr Piotr Gryczka
Opracowanie: IK

początek strony