.

    Polsko - Niemiecko - Ukraińska Wymiana Młodzieży
   Krzyżowa 2016

 

 

 Informationen ins Deutsch:   

POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

KRZYŻOWA 19.04.-23.04.2016

Po raz kolejny młodzież z bydgoskiej Samochodówki spotkała się z młodzieżą ze szkoły niemieckiej z Rendsburga w ramach polsko- niemieckiej wymiany młodzieży. Jednak to spotkanie było zupełnie inne, można by powiedzieć jedyne w swoim rodzaju. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy uczniów z naszej zaprzyjaźnionej szkoły z Żytomierza na Ukrainie. W gościnnych progach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej 60 km od Wrocławia spędziliśmy pięć wspaniałych dni, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Dom Spotkań Młodzieży mieści się w starym majątku hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke. Miejsce to jest znane do dzisiaj z powodu dwóch wydarzeń: w Krzyżowej spotykała się w latach 1942-43 niemiecka grupa przeciwników Hitlera - tzw. ,,Krąg z Krzyżowej”. Natomiast 12 listopada 1989 odbyła się tu Msza Pojednania, w której wzięli udział ówcześni szefowie rządów Polski i Niemiec – Tadeusz Mazowiecki oraz Helmut Kohl. Wydarzenie to jest postrzegane dzisiaj jako punkt zwrotny w relacjach polsko-niemieckich.

 

                  

W wymianie młodzieży brali udział uczniowie z Polski, Niemiec oraz Ukrainy wraz z opiekunami. Strona polska była w tym roku gospodarzem projektu, a odpowiedzialnymi za wymianę byli: Danuta Rohde oraz Piotr Gryczka, nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Wszyscy uczestnicy mieszkali w budynku, który był kiedyś stajnią dla koni i ta nazwa pozostała do dziś. Posiłki zaś spożywane były w budynku dawniejszej obory.

 

Grupa polska przed budynkiem zwanym Obora, w  którym mieściła się stołówka.

                   

 

Od samego początku uczestnicy spotkania brali udział w różnych animacjach, które miały służyć wzajemnemu poznaniu się i szeroko pojętej integracji. Uczniowie poznawali swoje imiona, zwyczaje, opowiadali o swoich krajach w oparciu o przygotowane wcześniej prezentacje. Grupa z Ukrainy zaśpiewała nawet hymn Żytomierza. Bardzo kreatywne było także malowanie koszulek, które miały nawiązywać do charakteru spotkania.

Uczniowie często byli podzieleni na międzynarodowe grupy, które miały coś stworzyć lub osiągnąć jakiś cel. Wszystkie te działania prowadziły do tego, że nawiązywały się powoli pierwsze sympatie i bariery językowe nie były już przeszkodą. W pokonywaniu tych barier pomagali opiekunowie z Krzyżowej: pan Sven Kaden oraz pani Natalia Soloviova.

                            

 
Mateusz Pasternacki opowiada o Polsce i o Bydgoszczy.

 

                   
                                                     Koszulki pomalowane przez uczestników projektu.

                             
                                         ,, Kartka szczerości” – to zadanie sprawiało uczestnikom dużo frajdy.


 
                      
                                                                Integracji służyły również gry sportowe.

 

                     
                                        Marcin Bławat i Oskar Klabacha grali w koszykówkę bardzo nietypowo.

 

                    
                                                                                  Integracyjne ognisko.

 

Prawdziwym wyzwaniem była wycieczka do Świdnicy. Uczniowie zostali podzieleni na cztery międzynarodowe grupy i z mapą w ręku musieli dojść piechotą do miasta oddalonego około 10 kilometrów. Pogoda sprzyjała i humory dopisywały, dlatego wszystkim grupom udało się dotrzeć na wyznaczoną godzinę do centrum Świdnicy. Nagrodą za wytrwałość było zwiedzanie Kościoła Pokoju, który zachwycał pięknymi malowidłami naściennymi i bogato zdobionym ołtarzem.

Przed kościołem cała grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie i młodzież mogła pozwiedzać Świdnicę indywidualnie. Do Krzyżowej dotarliśmy pociągiem, ponieważ na ponowną marszrutę nikt już nie miał ochoty.

 

                     

                     
                                                                              Kościół Pokoju w Świdnicy

Jednym z punktów programu, była wycieczka do Wrocławia. Zwiedzanie Wrocławia odbywało się nietypowo. Dla młodzieży została przygotowana bardzo ciekawa gra miejska. Uczniowie podzieleni na międzynarodowe grupki, musieli wywiązać się z zadań, które otrzymali od opiekunów. Każda grupa musiała wykonać swoje zadania w oparciu o znalezienie charakterystycznych punktów w mieście i dodatkowo zadania te musiały być rozwiązane prawidłowo. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany był punkt. Maksymalną ilość punków zebrały dwie grupy i otrzymały one nagrody w postaci mini rozmówek polsko- niemieckich.

W ten oto sposób, w ciągu trzech godzin uczniowie na własną rękę zwiedzili najważniejsze miejsca Wrocławia i dodatkowo musieli sami zebrać potrzebne informacje. Opiekunowie stanowili również grupę międzynarodową, która także starała się znaleźć odpowiedzi na pytania zawarte w zadaniach.

 

                     
                                                                                  Poznawanie Wrocławia

 

   
Uczestnicy szczęśliwi  po zakończeniu gry, stanęli do wspólnego zdjęcia na Starym Rynku we Wrocławiu.

 

 
Do Krzyżowej wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni z dobrze wykonanego zadania.

 

Ostatniego dnia wszyscy uczestnicy wymiany byli już bardzo zżyci i żartom nie było końca. Różne języki mieszały się i uczniowie tworzyli zdania, w których dominowała kombinacja języka polsko- niemiecko- ukraińskiego, do tego jeszcze niezwykle pomocny był język angielski. Po wspólnym podsumowaniu programu, młodzież oraz opiekunowie wymienili się adresami, telefonami i mailami. Było to zaledwie pięć dni wspólnych przeżyć, ale jakże owocnych w nowe znajomości i przyjaźnie.

                   

 

Uczestnicy wymiany opuszczali gościnne progi Krzyżowej z przekonaniem, że czas ten nie był na pewno stracony, a zdobyte nowe doświadczenia w kontaktach międzyludzkich, będą owocowały dalszymi znajomościami z mieszkańcami innych krajów. Temu właśnie mają służyć różnorodne międzynarodowe projekty.  W jednym z nich mogła uczestniczyć młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych.

 

 
Krzyżowa – żegna nas nawet kot.


Na dworcu Wrocław Główny.


 


 

 
Komentarz: Danuta Rohde    Zdjęcia: Piotr Gryczka
Opracowanie: IK

początek strony