.

    Polsko-niemiecka Współpraca Młodzieży
   Nasza młodzież w Rendsburgu

 

 

 Informationen in Deutsch:   

  

W dniach od 12 do 18 marca 2017 roku  uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w międzynarodowej wymianie szkolnej . Tym  razem gospodarzem była strona niemiecka.

Nasz wyjazd rozpoczęliśmy od przygotowania mentalnego uczestników , dotyczącego kultury, podstawowych zagrożeń i oczywiście powtórki znajomości języka niemieckiego.

Jak zwykle skorzystaliśmy ze sprawdzonego przewoźnika- firmy  Sindbad. Całonocna podróż minęła nam bardzo szybko i nad  ranem byliśmy w Hamburgu. Tam krótki  postój ( by  wyprostować nogi) i następnie dotarliśmy do Kilonii. Na dworcu  czekał  na nas kolega – nauczyciel ze  szkoły z Rendsburga.  Autobusem miejskim dojechaliśmy  do dzielnicy Kilonii – Schilksee.

Zostaliśmy  zakwaterowani  razem z grupą  ze szkoły niemieckiej  w centrum  sportowym. Zaraz  po ,,zainstalowaniu się’’ wszyscy razem  poszliśmy na integracyjny spacer  wzdłuż zatoki. Nasi uczniowie szybko nawiązali  relacje z grupą niemiecką  na wszystkie możliwe sposoby ( ze wzajemnością). Cały czas integrując się przez wspólne zabawy i gry sportowe. Zarówno uczniowie  jak opiekunowie poznawali wzajemnie  swoje zainteresowania. Poznając się  nawzajem łamaliśmy stereotypy i typowe wyobrażenia o sąsiadach.

Następnego dnia pojechaliśmy zwiedzać Kilonię- miasto portowe . Zwiedziliśmy miejscowe fokarium, nabrzeże portowe, park z budzącą się przyrodą oraz  akwarium. Po posiłku zjedzonym ,,w drodze” udaliśmy się  do Mauzoleum Marynarki Wojennej w Laboe. Dowiedzieliśmy się ciekawych  rzeczy o historii niemieckiej  Kriegsmarine ( również historii, która szczególnie nas dotyczyła).  Mieliśmy również okazję zobaczyć wnętrze okrętu podwodnego z okresu II wojny światowej. Wspięliśmy się na więżę widokową muzeum, z której rozciągał  się  widok na  zatokę , obserwując  ruchy  statków.  Następnie  drogą  wodną( tramwajem wodnym) wróciliśmy do miejsca naszego zakwaterowania.

Każdorazowo po zakończonym dniu staraliśmy  się  dokonać resume w formie opisu. Poprzez gry integracyjne i potyczki językowe  zarówno Polacy jak i Niemcy  uczyli się nowych zwrotów  poznawaliśmy wzajemne  tradycje i obyczaje.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła  się wizyta w muzeum  marynistycznym w Kilonii. Dowiedzieliśmy się  dużo o trudach pracy rybaków bałtyckich( nic nie różniących się od pracy naszych rybaków ).

Kolejnym punktem w programie wizyty była oczywiście wizyta w szkole w Rendsburgu-BBZ am Nord- Ostsee-Kanal.  Już sama nazwa szkoły wskazuje na położenie i rolę jaką  pełni  szkoła zawodowa w  landzie   związkowym Schleswig- Holstein.  Szkoła jest położona niemal  w połowie  stukilometrowego kanału. Będąc w szkole zostaliśmy zapoznani przez dyrekcję z historią szkoły i systemem  kształcenia oraz dowiedzieliśmy się o potrzebach rynku pracy w północnych Niemczech. Nasi przewodnicy po mieście- koleżanki i koledzy nauczyciele ( znani z poprzednich wymian) pokazali nam zakamarki miasta. ,,Wdrapaliśmy się ‘’ nawet dosłownie na wieżę kościoła mariackiego skąd  mogliśmy obserwować panoramę  miasteczka ( wejście  było tylko dla orłów ).

Kolejnego dnia wizyty wcześniej niż zwykle wyjechaliśmy  pociągiem do Hamburga. Zwiedziliśmy  port – największy w tej części Europy. Zwiedziliśmy miasto- oczywiście tylko wybrane, ciekawe fragmenty . Skorzystaliśmy z możliwości przejażdżki statkiem po rzece Łabie. Ale niebywałe  wrażenie  na nas zrobiła wizyta w parku miniatur. Jest  to rzeczywiście ,,kraina cudów”. W tym szczególnym parku na stosunkowo małej powierzchni  przedstawiona jest  wierna kopia cudów  przyrody i architektura  państw alpejskich, skandynawskich i kontynentu amerykańskiego. Mieliśmy okazję poznać od kuchni jak powstają makiety i ile cierpliwości potrzeba, by pobudzić je do życia. Przedstawione zamki, budowle, mosty, potoki a nawet wybuchy  wulkanów sprawiały wrażenie autentyczności. Niesamowite wrażenie na nas wywołało wierne  odwzorowanie pracy portu lotniczego- starty i lądowania samolotów i obsługi naziemnej. 

  

 

Ponadto interesującym punktem wycieczki w Hamburgu było zwiedzanie nowej filharmonii-perły  współczesnej architektury, umieszczonej przy samym nabrzeżu portowym. Tym razem na taras  widokowy filharmonii wjechaliśmy  ruchomymi schodami. Z tarasu filharmonii hamburskiej mogliśmy obserwować wejście do portu , panoramę Hamburga i ujście Łaby.

Pełni wrażeń w godzinach nocnych wróciliśmy do ,,naszego”  Schilksee . Tam jeszcze mogliśmy podsumować miniony dzień wspólnymi zabawami i grami sytuacyjnymi- była to okazja do nauki języka i akceptacji obyczajów.

 

Ostatni dzień pobytu to jeszcze podsumowanie naszych obserwacji , wymiana adresów i oczywiście dokonanie zakupów oraz pakowanie bagaży.

W drogę powrotną do Bydgoszczy wyruszyliśmy w godzinach popołudniowych, by  po całonocnej jeździe wrócić do domu.  Podczas tygodniowego pobytu sprzyjała nam pogoda i humor- wszyscy wrócili  zdrowi i zadowoleni. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie w Polsce.

Naszą wymianę dofinansowała Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży, która pomaga w takich projektach jak wymiany młodzieży. Dofinansowuje ona zarówno program, jak i podróż do kraju, w którym dana wymiana ma miejsce.

*********************************************************************************************************************************

Polsko-niemiecką współpracę w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży organizuje mgr Danuta Rohde.
Wyjazdy i spotkania z młodzieżą niemiecką organizuje we współpracy
z mgr Piotrem Gryczką
Naszą szkołą partnerską w Niemczech jest szkoła zawodowa
z Rendsburga
( Berufsbildungszentrum am Nord - Ostseekanal Europaschule ) - BBZ
z kraju związkowego Schleswig - Holstein.
Nasz pierwszy kontakt z tą szkołą nawiązaliśmy w 2011 roku podczas pobytu
w Centrum Spotkań Młodzieży w Rodowie na Mazurach.

*********************************************************************************************************************************
 

 

Komentarz: mgr Piotr Gryczka
Opracowanie: IK

początek strony