.

    Polsko - Niemiecko - Ukraińska Wymiana Młodzieży
   Krzyżowa 2018

 

 

 Informationen ins Deutsch:   

Інформація українською мовою:  

 

 

POLSKO  –  NIEMIECKO – UKRAIŃSKA Wymiana  Młodzieży

 

KRZYŻOWA 16.04.-20.04.2018

 W dniach  od  16.04  do  20.04.2018 roku uczniowie naszej szkoły brali udział  w kolejnej już wymianie  międzynarodowej. Miejscem  spotkania  była miejscowość Krzyżowa ( to właśnie tam  doszło do symbolicznego pojednania polsko- niemieckiego ).  Aktywnymi uczestnikami spotkania byli  nasi uczniowie ( klasa I i II ) oraz  uczniowie z partnerskiej szkoły  z Rendsburga  i  Żytomierza.

Międzynarodowy Dom  Spotkań Młodzieży  prowadzony jest przez fundację dla porozumienia europejskiego. W odrestaurowanych obiektach należących kiedyś do opozycji antytotalitarnej  odbywają się  spotkania młodzieży z różnych krajów europejskich.

Program spotkania był szczególnie napięty, ale dzięki  wewnętrznej dyscyplinie wszystkich uczestników można było zrealizować  wszystkie założenia. Uczniowie poznawali się wzajemnie , uczestnicząc w dyskusjach, grach dydaktycznych i zawodach sportowych.  Animacja  językowa obejmowała zarówno języki narodowe oraz pomocniczo język angielski i rosyjski. Poznaliśmy i uzupełniliśmy swoją wiedzę na temat  kultury
i obyczajów naszych sąsiadów.

    
 Przymiarka przed spotkaniem.
Takie są moje możliwości.

 

 
Gry, zabawy, piłkarzyki, tenis stołowy….

 
A teraz pełna koncentracja

 
Jak nas  postrzegają ?

 
…i jak postrzegamy innych


Wspólna  praca

 
Popularne
zwroty
 

 
Zaufanie i
nawigacja

 
Apetyt dopisywał wszystkim

 

 
czuliśmy  się  dworsko

 
w drodze do Wrocławia

 
Na Rynku we Wrocławiu

 
W poszukiwaniu  przygód

 
Hala sportowa

 
Omówienie  taktyki

 
Prężenie ….

 
i relaks


 Poznajemy własne kraje

 
Przed  pałacem

 
Spacer  po  Centrum Spotkań

 
Krąg  w Krzyżowej

 
Symboliczne miejsce pojednania

 
Płonie ognisko….

 
Symboliczne miejsce pojednania


Czekamy na pociąg do Wrocławia

 
 Jeszcze tylko przesiadka

 

Wróciliśmy  do domów cali i zdrowi. Nawiązaliśmy nowe relacje. Poprawiliśmy wiedzę o naszych sąsiadach.

Do zobaczenia na następnej wymianie

 

***********************************************************************************************************************************
 

Polsko-niemiecką współpracę w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży organizuje mgr Danuta Rohde.
Wyjazdy i spotkania z młodzieżą niemiecką organizuje we współpracy
z mgr Piotrem Gryczką
Naszą szkołą partnerską w Niemczech jest szkoła zawodowa
z Rendsburga
( Berufsbildungszentrum am Nord - Ostseekanal Europaschule ) - BBZ
z kraju związkowego Schleswig - Holstein.
Nasz pierwszy kontakt z tą szkołą nawiązaliśmy w 2011 roku podczas pobytu
w Centrum Spotkań Młodzieży w Rodowie na Mazurach.

***********************************************************************************************************************************


 

 
Komentarz: Danuta Rohde    Zdjęcia: Piotr Gryczka
Opracowanie: IK

początek strony