gora

Alternatywne źródła energii

Home

powrót do Ekologia w motoryzacji

 

Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenie
 wody
Zanieczyszczenie
 gleby
Recykling w motoryzacji Alternatywne źródła energii


Alternatywne źródła energii

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych paliw alternatywnych na świecie jest gaz płynny. Inne rodzaje paliw są mniej rozpowszechnione. Zostały jednak dokładnie przebrane. Opracowana jest nawet technologia ich produkcji. Jeśli zaistniałaby jakaś niespodziewana sytuacja i wystąpiły kłopoty z benzyną w dłuższym okresie czasu, to paliwa alternatywne mogą być produkowane na skale światową.

Jednak nie tylko gaz jest jedynym paliwem alternatywnym. Istnieją także paliwa jak alkohol czy paliwo rzepakowe. Alkohol używa się do silników benzynowych, a paliwo rzepakowe do silników Diesla. Alkohol najbardziej rozpowszechniony jest w Brazylii. Większość jeżdzących tam samochodów wykorzystuje etanol lub jego mieszankę z benzyną

Zalet alkoholu jako paliwo jest wiele. Paliwo jest czyste ekologicznie, w spalinach jest mniej związków toksycznych niż w porównaniu z ropą. Paliwo jest odtwarzalne, nie wyczerpuje się jego zasobów w sposób nieodwołalny, tak jak w przypadku ropy, tylko wykorzystuje surowiec roślinny. Silnik bardzo dobrze spisuje się na czystym metanolu. 

Paliwo rzepakowe też ma wiele zalet. Jest bardziej wydajne niż olej napędowy , jest także paliwem odnawialnym. Wystarczy zebrać rzepak i ponownie go zasiać. Olej rzepakowy jest mniej toksyczny niż napędowy. W spalinach jest bardzo mało węglowodorów węglowodorów tlenków węgla, niema dużej ilości sadzy. Jest mało szkodliwe w przypadku skażenia środowiska ponieważ rozkłada się w ziemi.

Jednym słowem paliwa alternatywne mają jedną wadę : wysoki koszt produkcji, ale w niedalekiej przyszłości powinno ulec to zmianie.


 

Biogaz
przyjaznym paliwem motoryzacyjnym

Konferencja naukowa - 24.01.2007 - Dwór Artusa - Toruń
referaty w postaci prezentacji - ściągnij pliki spakowane

Na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Pomorską Spółkę Gazownictwa, Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i władze miasta Torunia wygłoszone zostały referaty, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, których tytuły przedstawiamy poniżej. Nauczyciele naszej szkoły jako zaproszeni goście przysłuchiwali się wystąpieniom prelegentów.

referat pt.
Kukurydza i sorgo jako celowe substraty do produkcji biogazu - Stanisław Wójtowicz - RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

referat pt.
Wybrane aspekty zgazowania biomasy - dr hab. inż. Brunon J. Grochal - Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

referat pt.
Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu - Marcin Cichosz, Roman Buczkowski - UMK Toruń

referat pt.
Gospodarcze wykorzystanie dwutlenku węgla - Roman Buczkowski - UMK Toruń

referat pt.
Cechy nawozowe masy pofermentacyjnej - EUGENIUSZ FOSS - Zakład Badawczo-Projektowy FOSSBAC II

referat pt.
Stan obecny i perspektywy wykorzystania gazowych paliw lokomocyjnych w Polsce Północnej -
Stanisław Łętowski i Tomasz Roman - Pomorska Spółka Gazownictwa

referat pt.
Toruń partnerem europejskiego projektu BIOGASMAX - Zbigniew Ott - Biogaz Inwestor Sp. z o. o.

Zobacz też:
[Wodór jako paliwo...]