gora

Zanieczyszczenie gleby

Home

powrót do Ekologia w motoryzacji

 

Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenie wody Zanieczyszczenie gleby Recykling w motoryzacji Alternatywne źródła energii


Zanieczyszczenie gleby

Zanieczyszczenia gleby są najtrudniejsze do usunięcia, ale na szczęście mają na ogół zasięg tylko lokalny. Do głównych zanieczyszczeń gleby należy zaliczyć:
zanieczyszczenie rolnicze i komunalne np. szkodliwe substancje wymywane przez deszcz z hałd odpadów przemysłowych przemysłowych wysypisk śmieci czy też sole NaCl, CaCl2 używane do posypywania dróg w zimie
Zanieczyszczenie rolnicze wywołane nadmiernym, nieprawidłowym nawożeniem oraz stosowaniem środków ochrony roślin

Znaczące skażenie, chociaż chociaż małym zasięgu, wywołują też nieszczelne zbiorniki z paliwami na przestarzałych stacjach benzynowych oraz katastrofy drogowe i kolejowe, zwłaszcza z udziałem cystern przewożących paliwa i chemikalia. Do gleby znacznie poważniejszym od zanieczyszczenia problemem jest jej niszczenie w wyniku erozji. Erozja gleby to jej wymywanie przez wodę lub rozwiewanie przez wiatr. Erozja jest procesem naturalnym, ale przyspiesza ją działalność ludzka: wycinanie lasów, nieprawidłowa uprawa ziemi, i nadmierny wypas bydła. Warto wspomnieć o głęboko zakorzenionym, bardzo szkodliwym, a niczym nie uzasadnionym zwyczaju wypalania wiosną suchych traw na łąkach. Ginie wówczas wiele drobnoustrojów i wyższych organizmów które warunkują prawidłowe funkcjonowanie gleby a ponadto stwarzane jest duże zagrożenie pożarowe. 

Benzyna

Benzyna jest substancją ciekłą, bardzo lotną i łatwopalną. Pary benzyny z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, dlatego przy posługiwaniu się nią należy zachować dużą ostrożność. 

Benzynę stosuje się jako rozpuszczalnik tłuszczów, farb i lakierów, ale głównie do napędu silników spalinowych. Poszczególne gatunki benzyny różnią się składem chemicznym, właściwościami i Przydatnością do określonego rodzaju silników.

Aby chronić silnik przed spalaniem stukowym dodaje się ołów. Związek ten jest silnie trujący. Ołów działa toksycznie na wszystkie organizmy żywe, toteż stanowi bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Szczególnie narażeni na zatrucie ołowiem są mieszkańcy aglomeracji miejskich o dużym ruchu samochodowym, Średnio ze spalenia 1 dm3 benzyny do atmosfery przechodzi 0,4-0,7 g ołowiu. Również gleby w pobliżu ruchliwych ulic i autostrad zawierają znaczne ilości ołowiu. Dlatego nie powinno się w tych miejscach uprawiać ogródków działkowych.

Aby nie zatruwać środowiska naturalnego produkuje się obecnie silniki samochodowe napędzane benzyną bezołowiową. Dodatkowo mogą mieć one wmontowany w tłumiku katalizator, który powoduje całkowite spalenie benzyny do CO2 i H2O.Ogranicza on przedostawanie się do atmosfery toksycznego CO.