gora

Zanieczyszczenie powietrza

Home

powrót do Ekologia w motoryzacji

 

Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenie wody Zanieczyszczenie gleby Recykling w motoryzacji Alternatywne źródła energii


Zanieczyszczenie powietrza

Smog

Smog typu londyńskiego powstaje w słoneczne bezwietrzne dni ze spalin samochodowych oraz pary wodnej skondensowanej na cząsteczkach pyłu i sadzy. Przy braku wiatru i silnym nasłonecznieniu zawarte w pyłach metale (Al.,Fe,Mn,Co,Cr,Ni,V) katalizują utlenianie z SO2 do SO3. Wydalany z silników NO2 pod wpływem promieniowania nadfioletowego przechodzi cykl przemian, w wyniku których powstaje m.in. ozon. Reaguje on z znajdującymi się w spalinach węglowodorami. Powstają przy tym aldehydy, ketony i inne niezwykłe substancje. Oprócz tego w gazach spalinowych występuje 3,4 benzopiren, który jest związkiem silnie rakotwórczym. Toksyczność spalin w znacznym stopniu zwiększa obecność w benzynie środka przeciwstukowego, jakim jest tetraetyloołów. Powstały smog jest właściwie aerozolem kwasu siarkowego (VI) z dodatkiem CO2.

Katalizatory

Katalizatorami są najczęściej metale oraz ich tlenki. Silnie rozdrobniona platyna katalizuje bardzo wiele reakcji. Ma również zastosowanie w tzw. "katalizatorze samochodowym". Katalizatory a zwłaszcza platyna ulegają jednak po pewnym czasie zatruciu substratami reakcji i wtedy przestają działać. Takim "trucicielem" platyny są związki znajdujące się w etylinie. Dlatego do samochodów samochodów katalizatorem trzeba kupować benzynę bezołowiową. W  przemyśle użycie katalizatorów jest znacznie tańsze , niż prowadzenie reakcji w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. Dlatego co roku stosując katalizatory - produkuje się je na świecie o wartości ponad biliona dolarów. Bez katalizatorów nie byłoby nawozów sztucznych, farmaceutyków, paliw, margaryny, włókien syntetycznych, detergentów.

Zobacz też:
[Ekologia w motoryzacji] - Oskar Garczyński
[Ekologia w motoryzacji] - Tomasz Woźniak
[Ekologia a motoryzacja] - Mariusz Szypuła